reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 23 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 24) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ MSW w Kielcach”.”;

2) w § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.”;

3) w § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– chorób wewnętrznych,

– diabetologii,

– pulmonologii,

– chirurgii,

– chirurgii szczękowo-twarzowej,

– ortopedii i traumatologii,

– anestezjologii i intensywnej terapii,

b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin – tzw. leczenie „jednego dnia”,

c) innych niż szpitalne w zakresie rehabilitacji i usprawniania leczniczego;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) medycyny pracy,

c) zdrowia psychicznego (PZP),

d) neurologii,

e) chorób płuc,

f) stomatologii z pomocą doraźną,

g) chirurgii stomatologicznej,

h) protetyki,

i) okulistyki,

j) laryngologii,

k) diabetologii,

l) endokrynologii,

m) urologii,

n) chirurgii,

o) ginekologii,

p) alergologii,

q) ortopedii,

r) rehabilitacji,

s) onkologii,

t) preluksacji,

u) reumatologii,

v) dermatologii,

w) gastroenterologii,

x) fizjoterapii,

y) kardiologii,

z) badań profilaktycznych,

za) badań diagnostycznych,

zb) orzecznictwa lekarskiego;”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:

1) przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

a) Przedsiębiorstwo Szpital,

b) Przedsiębiorstwo Poliklinika,

– wykonujące świadczenia zdrowotne w zakresie wskazanym w § 7 pkt 1 i 2 statutu;

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

5) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama