| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 22 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID” (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W skład struktury zarządzania na poziomie Programu wchodzą:

1) Właściciel Programu;

2) Rada Programu;

3) Kierownik Programu.

2. Strukturę zarządzania na poziomie Programu uzupełniają:

1) Zespół Audytowo-Kontrolny, który wspiera Radę Programu w zakresie monitorowania poprawności realizacji Programu;

2) Zespół Ekspertów, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.”;

2) w § 6:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Posiedzenia Rady Programu odbywają się w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady Programu.”,

b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Przewodniczący Rady Programu może, w szczególnych przypadkach, zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady Programu (tryb obiegowy). Przewodniczący może również zwrócić się w drodze korespondencyjnej o przedstawienie stanowisk przez osoby, o których mowa w ust. 3.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Członków Zespołu Audytowo-Kontrolnego powołuje Właściciel Programu na wniosek Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa spośród osób wskazanych przez Dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 15 pkt 1.

2. Zespół Audytowo-Kontrolny prowadzi działania monitorujące pozbawione bezpośredniego wpływu na doraźne działania w ramach Programu oraz wspiera Właściciela Programu i Kierownika Programu w formie czynności doradczych, które nie będą powodować przyjęcia przez Zespół Audytowo-Kontrolny obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania Ministerstwem oraz Programem.

3. Zespół Audytowo-Kontrolny składa sprawozdania Właścicielowi Programu na wniosek Właściciela Programu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »