reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 lipca 2002 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przepływów Finansowych w Narodowej Ochronie Zdrowia.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do Spraw Przepływów Finansowych w Narodowej Ochronie Zdrowia, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia w celu opracowania koncepcji przepływów finansowych w Narodowej Ochronie Zdrowia.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

– Ministerstwa Zdrowia i Biura ds. Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia,

– Ministerstwa Finansów,

– Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych,

– Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

– Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

– Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 3

1. Przewodniczącą Zespołu jest Pani Krystyna Płukis – Radca Ministra, p.o. Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

2. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Wacława Wojtala – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 4

Wyniki pracy Zespołu przekazywane są Ministrowi Zdrowia.

§ 5

Do zadań Zespołu należy opracowanie koncepcji przepływu środków finansowych w ramach Narodowej Ochrony Zdrowia, w tym przedstawienie:

1) głównych strumieni przepływów finansowych,

2) sposobu, trybu i zasad przepływu środków finansowych,

3) wykazu podmiotów uczestniczących bezpośrednio w przekazywaniu środków finansowych.

§ 6

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

3. Zespół podejmuje uchwały na posiedzeniach.

4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu.

5. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań Zespołu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich jej członków.

6. Przyjęte ustalenia, wnioski i opinie Zespołu przekazywane są w formie pisemnej Ministrowi Zdrowia.

§ 7

W pracach Zespołu – w zależności od potrzeb – mogą uczestniczyć inne osoby, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 8

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 9

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, zapewnia Ministerstwo Zdrowia – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, współpracując w tym zakresie z Przewodniczącym Zespołu.

§ 10

Prace Zespołu zakończone zostaną do dnia 31 sierpnia 2002 r.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Mariusz Łapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama