REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 27

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 lutego 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 18) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Pani Elżbieta Rusiecka-Kuczałek – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-04
  • Data wejścia w życie: 2010-02-19
  • Data obowiązywania: 2010-02-19
  • Dokument traci ważność: 2012-12-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA