| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 lutego 2013 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia3).

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 101).

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r.

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota (w złotych)

46

803

80306

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 523 000,00

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

134 050,00

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9 866 470,00

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 500 000,00

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

47 000,00

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2 978 470,00

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

3 061 500,00

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

11 115 288,00

Ogółem

32 225 778,00

851

85111

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

135 813,00

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju

171 640,00

Ogółem

307 453,00

85112

Program wieloletni pn. „Przebudowa i rozbudowa SPSK UM w Białymstoku”

125 911 000,00

Program wieloletni pn. „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”

98 600 000,00

Program wieloletni pn. „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku”

56 161 000,00

Program wieloletni pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego-Kraków Prokocim CMUJ w Krakowie”

44 697 000,00

 

 

 

 

Program wieloletni pn. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”

30 000 000,00

Program wieloletni pn. „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi”

76 358 000,00

Program Wieloletni pn. „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”

127 500 000,00

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr. I Zamenhofa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

583 125,00

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

271 168,00

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 115 309,00

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

184 294,00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

368 563,00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

121 911,00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

418 987,00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

481 662,50

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

1 132 816,00

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

94 700,00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

5 481 662,50

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4 663 506,00

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali w Lublinie

424 645,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1 888 441,00

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

5 340 057,00

 

 

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1 377 465,00

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

372 876,00

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

800 000,00

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

4 482 703,00

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

425 998,00

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

4 373 808,00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2 390 559,00

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

1 882 000,00

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

437 030,00

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

3 284 023,00

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

8 170 691,00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

262 449,00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

882 317,00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

482 641,00

Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

295 400,00

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

9 000 000,00

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

834 000,00

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

2 907 000,00

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

8 385 507,00

 

 

 

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

244 270,00

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdrój

206 000,00

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

288 645,00

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

456 340,00

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

1 302 702,00

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

1 612 000,00

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dr Jerzego Nofera w Łodzi

128 269,00

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

120 281,00

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

6 427 000,00

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

419 326,00

Ogółem

644 049 147,00

85121

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

37 802,00

Ogółem

37 802,00

85141

SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

306 000,00

Ogółem

306 000,00

85143

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

2 700 000,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

195 337,00

Ogółem

2 895 337,00

85195

Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie

285 638,00

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

195 000,00

Ogółem

480 638,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »