reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 296), zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. dr hab. Roman Kaliszan;

2) członkowie:

a) prof. dr hab. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny,

b) prof. dr hab. Krzysztof Filipiak – Warszawski Uniwersytet Medyczny,

c) prof. dr hab. Waleria Hryniewicz – Narodowy Instytut Leków,

d) prof. nadzw. dr hab. Lucjusz Jakubowski – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”,

e) prof. dr hab. Sławomir Majewski – Warszawski Uniwersytet Medyczny,

f) prof. dr hab. Stanisław Majewski – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

g) prof. dr hab. Krzysztof Warzocha – Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,

h) prof. dr hab. Marian Zembala – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

i) dr hab. Maria Giżewska – Pomorski Uniwersytet Medyczny.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”, dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, zwanych dalej „nagrodami”;

2) przedstawianie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej Ministra;

3) przedstawienie Ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

2. Zespół ustala regulamin pracy.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwoływane jest z inicjatywy Ministra.

§ 4.

Przewodniczący oraz członkowie Zespołu wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 5.

1. Przewodniczącemu oraz członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Członkom Zespołu zamieszkałym poza obszarem m. st. Warszawa przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego urzędu obsługującego Ministra, zwanemu dalej „Ministerstwem Zdrowia”.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama