| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 78a ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)), ustala się wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 1830 i 1991.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 69).


Załącznik 1. [Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 stycznia 2016 r. (poz. 2)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Lp.

Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego

Nazwa międzynarodowa

Postać

Moc

Wielkość opakowania

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN

1

Actrapid Penfill

Insulinum humanum

roztwór do wstrzykiwań

100j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990237920

2

Atrovent

Ipratropii bromidum

płyn do inhalacji z nebulizatora

0,25 mg/ml

1 butelka 20 ml

5909990322114

3

Atrovent N

Ipratropii bromidum

aerozol wziewny, roztwór

20 mcg/dawkę inh.

1 poj. 10 ml (200 dawek)

5909990999019

4

Berodual

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum

roztwór do nebulizacji

(0,5 mg + 0,25 mg)/ml

1 butelka 20 ml

5909990101917

5

Berodual N

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum

aerozol inhalacyjny, roztwór

(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.

1 poj. (200 dawek)

5909997225739

6

Berodual N

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum

aerozol inhalacyjny, roztwór

(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.

1 poj. (200 dawek)

5909990917815

7

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

100 mg/ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990774920

8

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

20 mg/0,2 ml

10 amp.-strzyk. 0,2 ml

5909990048328

9

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

40 mg/0,4 ml

10 amp.-strzyk. 0,4 ml

5909990048427

10

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

60 mg/0,6 ml

10 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990774821

11

Clexane

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

80 mg/0,8 ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990775026

12

Clexane forte

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

120 mg/0,8 ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990891429

13

Clexane forte

Enoxaparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

150 mg/ml

10 amp.-strzyk. 1 ml

5909990891528

14

Concerta

Methylphenidati hydrochloridum

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

18 mg

30 tabl.

5909990655021

15

Concerta

Methylphenidati hydrochloridum

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

36 mg

30 tabl.

5909990655038

16

Convulex

Acidum valproicum

kapsułki miękkie

500 mg

100 kaps.

5909990023813

17

Convulex 150

Acidum valproicum

kapsułki miękkie

150 mg

100 kaps.

5909990244317

18

Convulex 300

Acidum valproicum

kapsułki miękkie

300 mg

100 kaps.

5909990244416

19

Ebetrexat

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

20 mg/ml

1 amp.-strzyk. 1,25 ml

5909990735266

20

Ebetrexat

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

20 mg/ml

1 amp.-strzyk. 1 ml

5909990735235

21

Ebetrexat

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

20 mg/ml

1 amp.-strzyk. 1,5 ml

5909990735297

22

Ebetrexat

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

20 mg/ml

4 amp.-strzyk. 1,25 ml

5909990735273

23

Eligard 22,5 mg

Leuprorelinum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

22,5 mg

1 zestaw

5909990075751

24

Eligard 45 mg

Leuprorelinum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

45 mg

1 zestaw

5909990634057

25

Fostex

Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus

aerozol inhalacyjny, roztwór

(100 mcg + 6 mcg)/dawkę

1 poj. 180 dawek

5909990054152

26

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

10 000j.m.a.Xa/0,4 ml

5 amp.-strzyk. 0,4 ml

5909990958818

27

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

10 000 j.m a.Xa/4 ml

10 amp. 4 ml

5909990776719

28

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

10 000 j.m.a.Xa/ml

10 amp. 1 ml

5909990776610

29

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

12 500 j.m.a.Xa/0,5 ml

5 amp.-strzyk. 0,5 ml

5909990949519

30

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

15 000 j.m.a.Xa/0,6 ml

5 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990949618

31

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

18 000 j.m.a.Xa/0,72 ml

5 amp.-strzyk. 0,72 ml

5909990949717

32

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

2500 j.m.a.Xa/0,2 ml

10 amp.-strzyk. 0,2 ml

5909990776412

33

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

5000 j.m.a.Xa/0,2 ml

10 amp.-strzyk. 0,2 ml

5909990776511

34

Fragmin

Dalteparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

7 500 j.m.a.Xa/0,3 ml

10 amp.-strzyk. 0,3 ml

5909990949410

35

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

2850 j.m.a.Xa/0,3 ml

10 amp.-strzyk. 0,3 ml

5909990075621

36

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

3800 j.m.a.Xa/0,4 ml

10 amp.-strzyk. 0,4 ml

5909990716821

37

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

5700 j.m.a.Xa/0,6 ml

10 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990075720

38

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

7600 j.m.a.Xa/0,8 ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990716920

39

Fraxiparine

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

9500 j.m.a.Xa/ml

10 amp.-strzyk. 1,0 ml

5909990075829

40

Fraxodi

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

11 400 j.m. AXa/0,6 ml

10 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990836932

41

Fraxodi

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

15 200 j.m. AXa/0,8ml

10 amp.-strzyk. 0,8 ml

5909990837038

42

Fraxodi

Nadroparinum calcicum

roztwór do wstrzykiwań

19 000 j.m. AXa/1 ml

10 amp.-strzyk. 1 ml

5909990837137

43

Glucophage XR

Metformini hydrochloridum

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

750 mg

60 tabl.

5909990213436

44

Humalog

Insulinum lisprum

roztwór do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990692422

45

Humalog Mix25

Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis

zawiesina do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990455010

46

Humalog Mix50

Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis

zawiesina do wstrzykiwań

100j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990455614

47

Hydroxycarbamid Teva

Hydroxycarbamidum

kapsułki

500 mg

100 kaps. w butelce

5909990836758

48

Hydroxyurea medac

Hydroxycarbamidum

kapsułki twarde

500 mg

100 kaps.

5909990944927

49

Infanrix - IPV + Hib

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB) + igły

5909990891672

50

Infanrix - IPV + Hib

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

1 dawka (0,5 ml)

1 fiol. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB)

5909990891610

51

Infanrix - IPV + Hib

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB)

5909990891641

52

Infanrix-IPV + Hib

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB)

5909990891658

53

Infanrix hexa

Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana)

zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

 

1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk 0,5 ml zawiesiny

5909990940417

54

Infanrix hexa

Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana)

zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

 

1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk 0,5 ml zawiesiny + 2 igły

5909990940455

55

Infanrix hexa

Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana)

zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

 

20 fiol. proszku + 20 amp.-strzyk. 0,5 ml zawiesiny

5909990940431

56

Insulatard Penfill

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990348923

57

Insuman Basal

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990915019

58

Insuman Basal SoloStar

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990672448

59

Insuman Comb 25

Insulinum humanum isophanum

zawiesina do wstrzykiwań

100j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990915613

60

Insuman Comb 25 SoloStar

Insulinum humanum isophanum

zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

100j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990672585

61

Insuman Rapid

Insulini iniectio neutralis

roztwór do wstrzykiwań

100j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990914715

62

Insuman Rapid SoloStar

Insulini iniectio neutralis

roztwór do wstrzykiwań

100j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990672363

63

Isoptin SR

Verapamili hydrochloridum

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

120 mg

40 tabl.

5909990012725

64

Isoptin SR-E 240

Verapamili hydrochloridum

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

240 mg

20 tabl. w blistrach (2 x 10)

5909990100613

65

Kreon 25 000

Pancreatinum

kapsułki dojelitowe

25 000 j.Ph.Eur. lipazy

50 kaps.

5909990042579

66

Leuprostin

Leuprorelin acetate

implant

5 mg

1 szt.

5909990836277

67

Madopar 125 mg

Benserazidum + Levodopum

kapsułki

25 mg + 100 mg

100 kaps.

5909990095018

68

Madopar 125 mg

Benserazidum + Levodopum

tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

25 mg + 100 mg

100 tabl.

5909990748723

69

Madopar 250

Benserazidum + Levodopum

kapsułki

50 mg + 200 mg

100 kaps.

5909990095216

70

Madopar 250

Benserazidum + Levodopum

tabletki

50 mg + 200 mg

100 tabl.

5909990095117

71

Madopar 62,5

Benserazidum + Levodopum

kapsułki

12,5 mg + 50 mg

100 kaps.

5909990094912

72

Madopar 62,5 mg

Benserazidum + Levodopum

tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

12,5 mg + 50 mg

100 tabl.

5909990748624

73

Madopar HBS

Benserazidum + Levodopum

kapsułki

100 mg + 25 mg

100 kaps.

5909990377510

74

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990928125

75

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,15 ml

5909990791286

76

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,2 ml

5909990791347

77

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,3 ml

5909990791392

78

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,4 ml

5909990791477

79

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,5 ml

5909990791521

80

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,25 ml

5909990922741

81

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,35 ml

5909990922758

82

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,45 ml

5909990922765

83

Metex

Methotrexatum

roztwór do wstrzykiwań

50 mg/ml

12 amp.-strzyk. 0,55 ml

5909990922772

84

Miflonide

Budesonidum

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

200 mcg

60 kaps.

5909990926213

85

Miflonide

Budesonidum

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

400 mcg

60 kaps.

5909990926312

86

Mixtard 30 Penfill

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990238323

87

Mixtard 40 Penfill

Insulinum humanum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990347124

88

Mixtard 50 Penfill

Insulinum humanum

roztwór do wstrzykiwań

100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5909990348121

89

Neulasta

Pegfilgrastimum

roztwór do wstrzykiwań

6 mg/0,6 ml

1 amp.-strzyk. 0,6 ml

5909990007523

90

Nitracor

Glyceroli trinitras

roztwór do infuzji

2 mg/ml

50 amp. 5 ml

5909990766116

91

NovoMix 30 Penfill

Insulinum aspartum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990879915

92

NovoMix 50 Penfill

Insulinum aspartum

zawiesina do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990614981

93

NovoRapid Penfill

Insulinum aspartum

roztwór do wstrzykiwań

100 j./ml

5 wkładów 3 ml

5909990451814

94

OncoTICE

BCG ad immunocurationem

proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

2-8 x 10^8 CFU żywych, atenuowanych prątków BCG/fiolkę

1 fiol. proszku

5909990671144

95

Onko BCG 100

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

100 mg pątków BCG/ml

1 amp. proszku + 1 amp. rozp.

5909990431731

96

Onko BCG 100

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

100 mg pątków BCG/ml

1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.

5909990761937

97

Onko BCG 100

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

100 mg pątków BCG/ml

5 amp. proszku + 5 amp. rozp.

5909990431724

98

OnkoBCG 100

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

100 mg pątków BCG/ml

5 fiol. proszku + 5 amp. rozp.

5909990761944

99

Onko BCG 50

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml

1 amp. proszku + 1 amp. rozp.

5909990431632

100

Onko BCG 50

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml

1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.

5909990761906

101

Onko BCG 50

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml

5 amp. proszku + 5 amp. rozp.

5909990431625

102

Onko BCG 50

Prątki BCG do immunoterapii

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

50 mg (nie mniej niż 150 mln żywych prątków BCG)/ml

5 fiol. proszku + 5 amp. rozp.

5909990761920

103

OxisTurbuhaler

Formoteroli fumaras

proszek do inhalacji

9 mcg/ dawkę inh.

1 poj. 60 dawek

5909990445318

104

OxisTurbuhaler

Formoteroli fumaras dihydricus

proszek do inhalacji

4,5 mcg/dawkę

1 poj. 60 dawek

5909990445219

105

Perlinganit

Glyceroli trinitras

roztwór do infuzji

1 mg/ml

10 amp. 10 ml

5909990264919

106

Polstigminum

Neostigmini methylsulfas

roztwór do wstrzykiwań

0,5 mg/ml

10 amp. 1 ml

5909990115211

107

Pradaxa

Dabigatranum etexilatum

kapsułki twarde

150 mg

30 kaps.

5909990887453

108

Pulmicort

Budesonidum

zawiesina do nebulizacji

0,125 mg/ml

20 poj. 2 ml

5909990445615

109

Pulmicort

Budesonidum

zawiesina do nebulizacji

0,25 mg/ml

20 poj. 2 ml

5909990445714

110

Pulmicort

Budesonidum

zawiesina do nebulizacji

0,5 mg/ml

20 poj. 2 ml

5909990445813

111

Pulmicort Turbuhaler

Budesonidum

proszek do inhalacji

100 mcg/dawkę inh.

1 poj. 200 dawek

5909990677313

112

Pulmicort Turbuhaler

Budesonidum

proszek do inhalacji

200 mcg/dawkę inh.

1 poj. 100 dawek

5909990677412

113

Pulmozyme

Dornasum alfa

roztwór do nebulizacji

1 mg/ml

30 amp. 2,5 ml

5909990375813

114

Pyrantelum Polpharma

Pyrantelum

tabl.

250 mg

3 szt. (1 blist.po 3 szt.)

5909990206414

115

Rispolept

Risperidonum

roztwór doustny

1 mg/ml

1 butelka 100 ml

5909990423828

116

Rispolept Consta

Risperidonum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

25 mg

1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)

5909991058227

117

Rispolept Consta

Risperidonum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

37,5 mg

1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)

5909991058128

118

Rispolept Consta

Risperidonum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

50 mg

1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)

5909991058029

119

Seretide 125

Fluticasoni propionas + Salmeterolum

aerozol inhalacyjny, zawiesina

(125 mcg + 25 mcg)/dawkę inh.

1 poj. 120 dawek

5909990907014

120

Seretide 250

Fluticasoni propionas + Salmeterolum

aerozol wziewny, zawiesina

(250 mcg + 25 mcg)/dawkę inh.

1 poj. 120 dawek

5909990907113

121

Serevent

Salmeterolum

aerozol wziewny, zawiesina

25 mcg/dawkę inh.

1 poj. 120 dawek

5909990623099

122

Serevent Dysk

Salmeterolum

proszek do inhalacji

50 mcg/dawkę inh.

1 poj. 60 dawek

5909990437825

123

Spiriva

Tiotropium

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

18 mcg/dawkę inh.

30 kaps.

5909990985111

124

Spiriva

Tiotropium

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

18 mcg/dawkę inh.

30 kaps. z inhalatorem

5909990985128

125

Spiriva Respimat

Tiotropium

roztwór do inhalacji

2,5 mcg/dawkę odmierzoną

1 wkład 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat

5909990735839

126

Symbicort Turbuhaler

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

proszek do inhalacji

(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.

1 inhalator 60 dawek

5909990882113,5909990 873029

127

Symbicort Turbuhaler

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

proszek do inhalacji

(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.1 inhalator 60 dawek

1 inhalator 60 dawek

5909991079314,5909990 873241

128

Symbicort Turbuhaler

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

proszek do inhalacji

(80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.

1 inhalator 60 dawek

5909990882014,5909990 872886

129

Systen Conti

Estradiolum + Norethisteroni acetas

system transdermalny

3,2 mg + 11,2 mg

8 plastrów

5909990444717

130

Systen Sequi

Estradiolum + Norethisteroni acetas

system transdermalny

1. Systen 50: 3,2 mg, 2. Systen Conti: 3,2 mg + 11,2 mg

8 plastrów: 4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti

5909990444816

131

Torecan

Thiethylperazinum

czopki

6,5 mg

6 czop.

5909990242610

132

Trosicam

Meloxicamum

tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej

15 mg

20 tabl.

5909990866625

133

Tuberculin PPD RT23 SSI

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

roztwór do wstrzykiwań

2 T.U./dawkę 0,1 ml

1 fiol. 5 ml

5909990715336

134

Tuberculin PPD RT23 SSI

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

roztwór do wstrzykiwań

2 T.U./dawkę 0,1 ml

1 fiol. 1,5 ml

5909990715312

135

Tuberculin PPD RT23 SSI

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

roztwór do wstrzykiwań

2 T.U./dawkę 0,1 ml

10 fiol. 1,5 ml

5909990715329

136

Tuberculin PPD RT23 SSI

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

roztwór do wstrzykiwań

2 T.U./dawkę 0,1 ml

10 fiol. 5 ml

5909990715343

137

Vesicare 10 mg

Solifenacini succinas

tabletki powlekane

10 mg

30 tabl.

5909990215584

138

Vesicare 5 mg

Solifenacini succinas

tabletki powlekane

5 mg

30 tabl.

5909990215553

139

Xarelto

Rivaroxabanum

tabletki powlekane

20 mg

14 tabl.

5909990910700

140

Zoladex

Goserelinum

implant podskórny

3,6 mg

1 amp.-strzyk.

5909990082315

141

Zoladex LA

Goserelinum

implant podskórny

10,8 mg

1 amp.-strzyk.

5909990783212

142

Zypadhera

Olanzapinum

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

300 mg

1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 2 igły

5909990686827

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »