| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948,1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2017 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI]

Załącznik do Obwieszczenia
Ministra Zdrowia
z dnia 17 listopada 2017 r.

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2017 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota (w zł)

46

851

85143

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

12 684 412,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

5 223 710,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

4 683 662,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

3 022 781,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

9 143 501,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

2 625 150,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

7 459 877,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

4 067 701,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

4 832 181,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

3 406 928,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

2 303 477,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

6 584 046,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

2 505 719,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu

1 604 330,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

4 496 968,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

1 806 504,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

4 202 175,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

2 192 835,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

8 660 138,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

4 746 430,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

2 523 173,00

Polski Czerwony Krzyż w Warszawie

470 200,00

Ogółem

99 245 898,00

46

851

85151

Narodowy Fundusz Zdrowia

449 026 000,00

Ogółem

449 026 000,00

46

851

85152

Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami" w Warszawie

90 000,00

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział we Wrocławiu

53 000,00

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA SU w Szczecinie

81 000,00

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

29 337,00

Stowarzyszenie Wolontariuszy "Razem" w Toruniu

36 200,00

Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie

94 095,00

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku

23 000,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat" w Krakowie

156 100,00

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze

39 500,00

Społeczny Komitet ds. AIDS w Warszawie

270 380,00

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Podwale Siedem" we Wrocławiu

115 890,00

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział terenowy w Olsztynie

35 698,00

Stowarzyszenie Faros w Białymstoku

39 920,00

Stowarzyszenie MONAR w Warszawie

26 582,00

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Kielce

32 000,00

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" w Łodzi

50 000,00

 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" w Lublinie

34 186,00

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział terenowy w Słupsku

19 070,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym" w Koszalinie

24 892,00

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie

155 000,00

Fundacja Pomorski Dom Nadziei w Gdańsku

68 830,00

Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie

70 000,00

Fundacja Na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych

19 486,00

Ogółem

1 564 166,00

46

851

85153

Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie

55 000,00

Fundacja Redukcji Szkód w Warszawie

87 000,00

Fundacja "Praesterno" w Warszawie

485 000,00

Fundacja "Poradnia OD DO" w Opolu

20 000,00

Fundacja "Arka" w Łodzi

20 000,00

Fundacja "Arka Nadziei" w Tomaszowie Mazowieckim

35 200,00

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku -Białej

51 700,00

Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu

18 000,00

Fundacja "Sempre a Frente" w Niemcach

20 000,00

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie

26 000,00

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej w Warszawie

30 000,00

Fundacja "Ego" w Suwałkach

13 000,00

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton" w Warszawie

11 000,00

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" w Warszawie

166 600,00

Fundacja "Nowe Centrum" w Krakowie

15 000,00

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej w Warszawie

22 900,00

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" w Radomiu

251 500,00

Stowarzyszenie Integracji Rodzin "Przystań" w Chełmie

40 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim "Falochron" w Tarnowskich Górach

39 000,00

Stowarzyszenie "Monar" w Warszawie

1 211 630,00

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach

48 000,00

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

386 350,00

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

12 000,00

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" w Warszawie

125 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" w Białymstoku

47 000,00

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej "Parasol" w Krakowie

71 180,00

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Częstochowie

29 000,00

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Warszawie

36 000,00

Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Warszawie

50 000,00

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach

25 720,00

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" w Gdańsku

69 000,00

Stowarzyszenie "JUMP'93' w Warszawie

125 000,00

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych "Joker" w Świebodzinie

51 500,00

Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" w Warszawie

160 000,00

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne "Return" we Wrocławiu

114 600,00

Fundacja "Na Nowo" w Nowej Soli

22 000,00

Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie

37 000,00

Stowarzyszenie "Eleuteria" w Warszawie

45 000,00

Stowarzyszenie Na rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi" w Warszawie

60 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Droga" w Olsztynku

30 000,00

Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia" w Gliwicach

52 000,00

Stowarzyszenie "Pracownia Rozwoju Osobistego" w Opolu

65 000,00

Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs" w Olsztynie

14 000,00

"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna w Dretyniu

37 000,00

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności w Warszawie

22 000,00

Stowarzyszenie Alternatywa w Ełku

46 000,00

Chrześcijańskie Stowarzyszenie w Słupsku

18 000,00

Nyskie Centrum Promocji Zdrowia w Nysie

18 120,00

Towarzystwo "Nowa Kuźnia" w Lublinie

136 800,00

Stowarzyszenie ASLAN w Warszawie

30 000,00

Zabrzańskie Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie "Droga" w Zabrzu

16 800,00

Łódzki Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U w Łodzi

34 000,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny w Chorzowie

75 500,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym w Koszalinie

35 000,00

Stowarzyszenie "Relacja" w Nowej Soli

55 000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze

20 000,00

Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Krakowie

38 000,00

Stowarzyszenie Program Stacja w Warszawie

35 000,00

Stowarzyszenie Nauczycieli "Zdrowa Szkoła" w Starachowicach

44 750,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy osobom Uzależnionym Subsidium w Zgorzelcu

12 000,00

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie

25 000,00

Stowarzyszenie "Jestem" we Wrocławiu

17 500,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Podwale Siedem" w Kiełczowie

15 000,00

Fundacja "Strefa pl" w Lesznie

18 150,00

Kujawsko Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Toruniu

18 000,00

Stowarzyszenie Podajmy Dalej w Warszawie

35 000,00

Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" w Lesznie

25 000,00

Fundacja Na Wszelki Wypadek w Warszawie

16 000,00

Fundacja Pomost w Zabrzu

30 000,00

Fundacja "Samsara" w Garwolinie

14 500,00

Fundacja "Salida" we Wrocławiu

33 000,00

Zachodniopomorski oddz. Towarzystwa Powrót z U w Szczecinie

44 000,00

Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne w Ostrołęce

6 000,00

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Nadzieja w Ostrołęce

7 000,00

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu

30 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Anastasis w Przytocznej

15 000,00

Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Krakowie

50 000,00

Fundacja Pozytywka we Wrocławiu

15 000,00

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie

10 000,00

Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy w Warszawie

15 000,00

Ogółem

5 407 000,00

46

851

85154

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA w Warszawie

575 000,00

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu

40 000,00

Fundacja "Zdrowie-Trzeźwość" w Bełchatowie

102 500,00

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

30 000,00

Fundacja "Światło-Życie" w Katowicach

19 980,00

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi

30 000,00

ETOH-Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie

292 500,00

Stowarzyszenie Moc Wsparcia w Sosnowcu

48 220,00

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz inaczej" w Starachowicach

32 500,00

Ogółem

1 170 700,00

46

851

85195

Narodowy Fundusz Zdrowia

490 000 000,00

 

 

 

Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie

58 950,00

 

 

 

Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

6 240,00

 

 

 

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej

9 186,00

 

 

 

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy

7 074,00

 

 

 

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie

2 912,00

 

 

 

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku

8 948,00

 

 

 

Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska w Kaliszu

7 298,00

 

 

 

Śląska Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

77 000,00

 

 

 

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach

14 088,00

 

 

 

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie

4 916,00

 

 

 

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie w Krakowie

21 168,00

 

 

 

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska w Lublinie

24 038,00

 

 

 

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi w Łodzi

27 280,00

 

 

 

Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

6 896,00

 

 

 

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu

11 902,00

 

 

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu

30 498,00

 

 

 

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie

24 316,00

 

 

 

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie

8 710,00

 

 

 

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie w Warszawie

19 246,00

 

 

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska we Wrocławiu

5 184,00

 

 

 

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze

56 150,00

 

 

 

Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach

1 806,44

 

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

12 710,62

 

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

3 580,47

 

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

104,00

 

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

1 715,44

 

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie

5 698,86

 

 

 

Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie

15 684,25

 

 

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Lekarska we Wrocławiu

593,48

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

6 636,94

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

1 325,00

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

4 911,54

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

1 330,16

 

 

 

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

589,28

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

1 096,86

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

731,36

 

 

 

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu

1 278,64

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

434,46

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

1 325,00

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile

1 325,50

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

3 085,34

 

 

 

Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Dąbrowie Górniczej

32 590,00

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

2 649,24

 

 

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

31 192,00

 

 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie

150 000,00

 

 

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Poznaniu

18 200,00

 

 

 

Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu

130 000,00

 

 

 

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki w Otwocku

140 000,00

 

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

3 785 611,85

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

3 825 873,64

 

 

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

3 486 256,05

 

 

 

Gmina Miasta Toruń

147 580,00

 

 

 

Gmina Lesznowola

50 000,00

 

 

 

Gmina Miasta Ostrów Wielkopolski

35 160,00

 

 

 

Gmina Miasta Mysłowice

48 530,00

 

 

 

Miasto Chorzów

49 940,00

 

 

 

Miasto Poznań

43 712,50

 

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

982 860,00

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

183 615,00

 

 

 

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

199 952,00

 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem

124 600,00

 

 

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

1 173 990,60

 

 

 

Fundacja Rozwoju Dzieci w Warszawie

118 840,00

 

 

 

Fundacja Szkoła na Widelcu w Warszawie

43 340,00

 

 

 

Fundacja Homo Homini w Krakowie

318 880,00

 

 

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie

437 536,62

 

 

 

Fundacja Medicover w Warszawie

499 882,77

 

 

 

Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia w Warszawie

1 899 518,00

 

 

 

Fundacja Instytut Łukasiewicza w Krakowie

117 266,31

 

 

 

Centrum Rozwoju Medycyny w Warszawie

125 000,00

 

 

 

Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Kobyłce

49 924,80

 

 

 

Instytut Nadziei w Warszawie

60 000,00

 

 

 

Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych w Szczecinie

147 720,00

 

 

 

Fundacja Świętych Joachima i Anny w Siedlcach

183 168,41

 

 

 

Fundacja Bank Mleka Kobiecego w Warszawie

49 872,00

 

 

 

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu

15 000,00

 

 

 

Fundacja Opieki Okołoporodowej Fundacja Wspaniały Początek w Koninie

243 340,00

 

 

 

Fundacja Twórczych Kobiet w Warszawie

173 338,00

 

 

 

Fundacja "Misja Medyczna" w Łodzi

49 983,92

 

 

 

Stowarzyszenie DIETANOVA w Warszawie

61 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiska w Krakowie

238 229,02

 

 

 

Stowarzyszenie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze

747 532,00

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny w Warszawie

90 000,00

 

 

 

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

2 834 882,00

 

 

 

Edumetria Sp. z o.o. w Sopocie

150 000,00

 

 

 

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

2 240 086,19

 

 

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

936 661,00

 

 

 

Prometriq Akademia Zarzadzania Sp. z o.o. w Sopocie

1 923 680,00

 

 

 

Fabryka Komunikacji Społecznej w Warszawie

750 000,00

 

 

 

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie

1 499 874,00

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

1 810 063,00

 

 

 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

140 000,00

 

 

 

Instytut Medycyny Wsi im Witolda Chodźki w Lublinie

740 000,00

 

 

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych READ-GENE S.A. w Szczecinie

981 211,00

 

 

 

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

395 125,00

 

 

 

Nowa Rehabilitacja Sp. Z o.o. w Krakowie

1 799 243,00

 

 

 

T&A MEDICA Sp. Z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

299 057,50

 

 

 

Silvermedia Spółka Akcyjna w Krakowie

2 000 000,00

 

 

 

Polska Agencja Prasowa w Warszawie

498 600,00

 

 

 

Mastermind Media Sp. z o.o. w Warszawie

2 048 408,00

 

 

 

Lechaa Consulting Spółka z o.o. w Lublinie

3 657 296,00

 

 

 

MACSENSE Sp. Z.o.o. w Warszawie

746 830,00

 

 

 

Smart Education International Sp. z o.o. w Warszawie

200 000,00

 

 

 

Ogółem

536 460 665,06

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »