Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 105

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 września 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 5, z 2015 r. poz. 26, z 2017 r. poz. 74 oraz z 2021 r. poz. 68) w § 8 w ust. 2:

1) uchyla się pkt 9;

2) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) Zespół Diagnostyki Laboratoryjnej;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-28
  • Data wejścia w życie: 2022-09-29
  • Data obowiązywania: 2022-09-29
  • Dokument traci ważność: 2022-11-29

Dzienniki Urzędowe