reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 3/2001

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 6 sierpnia 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego

Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 1/1999 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3, Nr 14, poz. 22 i Nr 25, poz. 42, z 2000 r. Nr 12, poz. 19 oraz z 2001 r. Nr 6, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespół inspekcyjny tworzą inspektorzy upoważnieni do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz kandydaci na inspektorów odbywający praktyki zawodowe. W skład zespołu inspekcyjnego mogą wchodzić także osoby upoważnione uchwałą Komisji, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo bankowe — po uprzednim uzyskaniu zgody kontrolowanego banku na ich uczestnictwo w zespole inspekcyjnym, nie mające prawa wykonywania czynności kontrolnych.;

2) § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Inspekcje kompleksowe obejmują w szczególności badanie:

1) jakości aktywów,

2) płynności,

3) ryzyka stopy procentowej,

4) ryzyka operacji walutowych,

5) wyniku finansowego,

6) kapitału,

7) zarządzania oraz przestrzegania przepisów regulujących działalność banków, statutów i warunków określonych w zezwoleniu na utworzenie banku.";

3) w § 27 w ust.1 wyrazy „§ 25 ust. 2" zastępuje się wyrazami „§ 25 ust. 3".;

4) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:

„§ 32a. 1.GINB przeprowadza w bankach oraz oddziałach banków zagranicznych kontrolę przestrzegania zasad rejestracji i powiadamiania o transakcjach objętych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63. poz. 641).

2. Pisemna informacja o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, przekazywana jest Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego w terminie 14 dni od jej zakończenia.

3. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera informacje prawnie chronione, sporządza się ją w formie informacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone", w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580).

4. W razie stwierdzenia, że działalność banku lub oddziału banku zagranicznego może narazić go na próbę wykorzystania do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zastosowanie mają przepisy uchwały nr 4/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 sierpnia 2001 roku w sprawie postępowania Komisji Nadzoru Bankowego jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (Dz. Urz. NBP Nr 11, poz. 24).

5. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji Nadzoru Bankowego kwartalne pisemne sprawozdania o liczbie i charakterze informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej."

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego: L. Balcerowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Kijaczko

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama