reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 49/2001

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 7 września 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz.1063 i Nr 162, poz.1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 339, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94 poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W „Regulaminie refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 12/2000 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 8), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 skreśla się przecinek, a wyrazy „której wysokość jest ogłaszana w obwieszczeniach Prezesa NBP publikowanych w Dzienniku Urzędowym NBP” zastępuje się wyrazami „ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym NBP”;

2) w § 26 w ust. 5 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„KDPW przekazuje DSP wyciąg na zasadach, w formie i terminach określonych w umowie z KDPW”;

3) § 31 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 31. 1. Zwolnienie obligacji zastawionych w KDPW następuje w terminach określonych w § 1 ust. 2 i 2b umowy z KDPW.

2. Niezbędnym warunkiem przekazania przez NBP do KDPW potwierdzenia spłaty kredytu lombardowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy z KDPW, w terminie określonym w § 1 ust. 2b tej umowy, jest spłata przez bank kredytu lombardowego do godziny rozpoczęcia ostatniej sesji rozliczeniowej w KDPW, nie później jednak niż do godziny 17.30. Potwierdzenie, o którym mowa, NBP przekazuje do KDPW do godziny 18.00,

3. KDPW nie zaewidencjonuje zwolnienia zastawionych obligacji, jeśli:

1) spłata kredytu nastąpi po terminie określonym w ust. 2,

2) bank złoży zlecenie zwolnienia zastawionych obligacji w KDPW w terminie uniemożliwiającym NBP przekazanie do KDPW potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, do godziny 18.00.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, bank zobowiązany jest do ponownego złożenia zlecenia zwolnienia.”;

4) w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, w „Zasadach postępowania w zakresie wypełniania i składania karty wzorów podpisów” w pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kserokopię aktualnego, uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru handlowego przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego bądź innego dokumentu, stwierdzającego utworzenie Banku zgodnie z przepisami prawa oraz wskazującego osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 września 2001 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama