Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 1 października 2003 r.

w sprawie ogłoszenia numeru telefaksu właściwego w sprawach powiadamiania Narodowego Banku Polskiego przez sądy i właściwe organy o ogłoszeniu upadłości, wydaniu orzeczenia, postanowienia albo decyzji o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności przez uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. bądź innego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko systemowe.

Tekst pierwotny

W związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1356) ogłasza się, iż numerem telefaksu właściwym w sprawach powiadamiania Narodowego Banku Polskiego przez sądy i właściwe organy o ogłoszeniu upadłości, wydaniu orzeczenia, postanowienia albo decyzji o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności przez uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. bądź innego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko systemowe, jest numer:

(0-22) 653 10 39

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-10-01
  • Data wejścia w życie: 2003-10-01
  • Data obowiązywania: 2003-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe