Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 1 października 2003 r.

w sprawie ogłoszenia listy uczestników systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz innych systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko systemowe.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351 i z 2003 r. Nr 60, poz. 535) ogłasza się listę uczestników systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz innych systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko systemowe, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [Lista uczestników systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz innych systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko systemowe]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 1 października 2003 r. (poz. 30)

Lista uczestników systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz innych systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko systemowe

Lp.

Nazwa (firma)

Siedziba

Miejsce prowadzenia działalności

1.

ABN AMRO BANK (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

2.

ABN AMRO SECURITIES (POLSKA) S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

3.

AIG BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

4.

BANK AMERYKAŃSKI W POLSCE SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

5.

BANKGESELLSCHAFT BERLIN (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

6.

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

7.

„Bank Gospodarstwa Krajowego"

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

8.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

9.

„BANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH" SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

10.

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

11.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskie) i zagranica

12.

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

13.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

14.

BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA

BYDGOSZCZ

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

15.

BANK POLSKA KASA OPIEKI – SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

16.

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

17.

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY PBK SPÓŁKA AKCYJNA

KRAKÓW

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

18.

BANK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA

ŁÓDŹ

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

19.

Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

20.

BANK SVENSKA HANDELSBANKEN (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

21.

„BANK WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ" SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

22.

„BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA"

WROCŁAW

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

23.

BESKIDZKI DOM MAKLERSKI S.A.

BIELSKO-BIAŁA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

24.

BGŻ SA BIURO MAKLERSKIE

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

25.

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH S.A.

RADOM

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

26.

BIURO MAKLERSKIE BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A.

KRAKÓW

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 

27.

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

28.

BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

29.

CA IB SECURITIES S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

30.

CC – Bank S.A.

POZNAŃ

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

31.

CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

32.

„CREDIT LYONNAIS BANK POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

33.

„DaimIer Chrysler Services /debis/ Bank Polska Spółka Akcyjna"

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

34.

DANSKE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

35.

DB SECURITIES S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

36.

DEUTSCHE BANK 24 SPÓŁKA AKCYJNA

KRAKÓW

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

37.

DEUTSCHE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

38.

DOMINET BANK SPÓŁKA AKCYJNA

LUBIN

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

39.

DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

40.

DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

41.

DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

42.

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

43.

DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A.

POZNAŃ

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

44.

DOM MAKLERSKI PENETRATOR S.A.

KRAKÓW

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

45.

DOM MAKLERSKI POLONIA NET S.A.

KRAKÓW

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

46.

DRESDNER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

47.

ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

48.

EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA

WROCŁAW

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

49.

FIAT BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

50.

FORTIS BANK POLSKA S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

51.

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

52.

G E BANK MIESZKANIOWY SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

53.

„GE CAPITAL BANK" SPÓŁKA AKCYJNA

GDAŃSK

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

54.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

55.

GMAC BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

56.

GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

POZNAŃ

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

57.

GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY SPÓŁKA AKCYJNA

KATOWICE

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

58.

HSBC SECURITIES POLSKA S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

59.

HYPOVEREINSBANK BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

60.

ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA

KATOWICE

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

61.

ING SECURITIES SA W WARSZAWIE

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

62.

INTERNETOWY DOM MAKLERSKI S.A.

KRAKÓW

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

 

63.

INVEST-BANK SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

64.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

65.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

66.

KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

67.

KREDYT BANK SA INWESTYCYJNY DOM MAKLERSKI

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

68.

LUKAS BANK SPÓŁKA AKCYJNA

WROCŁAW

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

69.

MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

70.

MHB BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

71.

MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

72.

NARODOWY BANK POLSKI

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

73.

NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

GDYNIA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

74.

PIONEER PEKAO TFI S.A.

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

75.

PKO BP SA BANKOWY DOM MAKLERSKI

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

76.

POLSKI KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

77.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

78.

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

79.

RABOBANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

80.

RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

81.

„RHEINHYP – BRE BANK HIPOTECZNY" SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

82.

„SOCIETE GENERALE" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

83.

Spółdzielczy Bank Rozwoju "Samopomoc Chłopska"

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

84.

VOLKSWAGEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

85.

WESTLB BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

86.

WSCHODNI BANK CUKROWNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA

LUBLIN

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-10-01
  • Data wejścia w życie: 2003-10-01
  • Data obowiązywania: 2003-10-01
  • Dokument traci ważność: 2005-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe