Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie ogłoszenia średniego ważonego oprocentowania w stosunku rocznym rachunków terminowych w złotych osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 i z 2003 r. Nr 109, poz. 1030) ogłasza się średnie ważone oprocentowanie w stosunku rocznym rachunków terminowych w złotych osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe w wysokości:

1. rachunki terminowe deklarowane na okres 1 miesiąca – 2,7 %

2. rachunki terminowe deklarowane na okres 3 miesięcy – 2,7 %

3. rachunki terminowe deklarowane na okres 6 miesięcy – 2,9 %

4. rachunki terminowe deklarowane na okres 12 miesięcy – 3,4 %

5. rachunki terminowe deklarowane na okres 24 miesięcy – 3,7 %

6. rachunki terminowe deklarowane na okres 36 miesięcy – 3,6 %

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-10-30
  • Data wejścia w życie: 2003-10-30
  • Data obowiązywania: 2003-10-30
  • Dokument traci ważność: 2004-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe