Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 15/2003

Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2004.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303 i Nr 209, poz. 2035) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2004.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

L. Balcerowicz

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

J. Czekaj, M. Dąbrowski, B. Grabowski, C. Józefiak, W. Łączkowski, J. Pruski,
D. Rosati, G. Wójtowicz, W. Ziółkowska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-18
  • Data wejścia w życie: 2003-12-16
  • Data obowiązywania: 2003-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe