reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 14/2004

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Na podstawie art. 24 ust. 3 i art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz.938, z1998 r. Nr160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i poz. 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kursy walut obcych nie wymienionych w pkt 1 i 2 liczone są co środę na podstawie wyliczonego zgodnie z pkt 1 kursu EUR wyrażonego w złotych i kursów rynkowych EUR do tych walut dostępnych w serwisach informacyjnych, biuletynach lub w prasie finansowej.".

b) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) jeżeli środa, o której mowa w pkt 3, nie jest dniem roboczym, to kursy liczone są w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem."

2) po § 3 dodaje się § 31 brzmieniu:

„§ 31. NBP wylicza codziennie kursy kupna i sprzedaży następujących jednostek rozliczeniowych: rubla transferowego, rubla clearingowego i USD clearingowego."

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Kursy walut obcych określonych w § 3 liczone są co środę na podstawie wyliczonego zgodnie z § 2 pkt 1 kursu EUR wyrażonego w złotych i kursów rynkowych EUR do tych walut, dostępnych w serwisach informacyjnych, biuletynach lub w prasie finansowej. Do obliczania tych kursów stosuje się zasadę wyrażoną w § 2 pkt 4."

4) po § 4 dodaje się § 41w brzmieniu:

„§ 41. Kursy kupna i sprzedaży jednostek rozliczeniowych za złote, o których mowa w § 31 wyliczane są na podstawie kursu średniego tych jednostek ustalonego w odrębnym trybie, przy czym kurs kupna równa się kursowi średniemu obniżonemu o 0,5%, a kurs sprzedaży równa się kursowi średniemu podwyższonemu o 0,5%."

5) w § 7:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. NBP dokonuje korekty tabel kursów walut w przypadku zmiany nazwy waluty, kodu waluty, likwidacji waluty bądź powstania nowej waluty."

6) w § 8:

a) w pkt 1 uchyla się ppkt b.

b) po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) kursy średnie oraz kursy kupna i sprzedaży jednostek rozliczeniowych, o których mowa w § 41, ogłaszane są na stronie internetowej NBP następnego dnia roboczego po dniu ich wyliczenia.

5) w przypadku niemożliwości ogłoszenia kursów, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 3, § 3. § 41 oraz § 5 w sposób, o którym mowa w pkt 1 ppkt a oraz pkt 2, 3 i 4 z przyczyn niezależnych od NBP, mają zastosowanie kursy ostatnio ogłoszone.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama