reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 11/2007

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie określenia ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej, z których bank może korzystać w celu ustalenia wymogów kapitałowych i zakresu korzystania z tych ocen oraz ich powiązania ze stopniami jakości kredytowej

Na podstawie art. 128 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 10/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie określenia ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej, z których bank może korzystać w celu ustalenia wymogów kapitałowych i zakresu korzystania z tych ocen oraz ich powiązania ze stopniami jakości kredytowej (Dz. Urz. NBP Nr 6, poz. 16) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. W celu przypisania wag ryzyka ekspozycjom, o których mowa w § 25. 30. 32, 37. 42. 50 ust. 1, § 51 ust. 1 oraz § 58 załącznika nr 4 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3), zwanej dalej „uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków”, stosuje się powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze stopniami jakości kredytowej określone w tabeli 1.

Tabela 1

Stopień
jakości kredytowej

Ocena wiarygodności kredytowej

Fitch Ratings

Moody's Investors
Service

Standard and Poor's
Ratings Services

1

AAA do AA-

Aaa do Aa3

AAA do AA-

2

A+ do A-

A1 do A3

A+ do A-

3

BBB+ do BBB-

Baa1 do Baa3

BBB+ do BBB-

4

BB+ do BB-

Ba1 do Ba3

BB+ do BB-

5

B+ do B-

B1 do B3

B+ do B-

6

CCC+ i poniżej

Caa1 i poniżej

CCC+ i poniżej

 

§ 3. W celu przypisania wag ryzyka ekspozycjom, o których mowa w § 82 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, stosuje się powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze stopniami jakości kredytowej określone w tabeli 2.

Tabela 2

Stopień
jakości kredytowej

Ocena wiarygodności kredytowej

Fitch Ratings

Moody's Investors
Service

Standard and Poor's
atings Services

1

F1+, F1

P-1

A-1+, A-1

2

F2

P-2

A-2

3

F3

P-3

A-3

4

Poniżej F3

NP

Wszystkie
krótkoterminowe oceny poniżej A-3

5

nie określono*)

nie określono*)

nie określono*)

6

nie określono*)

nie określono*)

nie określono*)

*) ze stopniami 1–4 powiązane zostały pełne skale ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez instytucje wymienione w tabeli”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego: S. Kluza

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz.1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708. Nr 157, poz.1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245 poz.1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama