reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 12/2010
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Kwotę rezerwy szacuje się w oparciu o ogólnie akceptowane i stosowane konsekwentnie przez NBP metody szacowania ryzyka finansowego.

2. Oszacowana rezerwa jest równa kwocie, jaka pokryłaby potencjalną zmianę wartości zasobów walut obcych z tytułu zidentyfikowanego ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, pomniejszonej o oszacowane przychody niezrealizowane, wynikające ze zmian kursu złotego do walut obcych.

3. Oszacowana rezerwa nie może być niższa od kwoty niepokrytej skumulowanej straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku zmian kursu złotego do walut obcych.

§ 2.
1. Kwotę rezerwy tworzy się, wykorzystuje i rozwiązuje na dzień bilansowy.

2. Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów i nie może powodować dla NBP ujemnego wyniku finansowego roku bieżącego.

3. Rezerwę wykorzystuje się wyłącznie na pokrycie kosztów niezrealizowanych, wynikających ze zmian kursu złotego do walut obcych w kwocie, która mogłaby spowodować stratę.

§ 3.
1. Jeżeli oszacowana na dzień bilansowy kwota rezerwy jest w stosunku do kwoty rezerwy, utworzonej na dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego:

1) niższa – nadwyżkę rezerwy rozwiązuje się i zalicza na dobro przychodów,

2) wyższa – niedobór rezerwy uzupełnia się w ciężar kosztów.

2. Rezerwa jest równa oszacowanej na dzień bilansowy kwocie, z zastrzeżeniem § 4.

§ 4.
1. Jeżeli niezrealizowane koszty, wynikające ze zmian kursu złotego do walut obcych, na koniec roku obrotowego mogłyby spowodować stratę, rezerwę rozwiązuje się na dobro przychodów, w kwocie kosztów niezrealizowanych, jakie mogłyby spowodować stratę.

2. Jeżeli powiększenie rezerwy, na dzień bilansowy, o różnicę pomiędzy oszacowaną rezerwą a kwotą rezerwy utworzonej na dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego mogłoby spowodować stratę, rezerwę powiększa się, w ciężar kosztów, o kwotę niepowodującą ujemnego wyniku finansowego.

§ 5.
Traci moc uchwała nr 9/2006 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP Nr 13, poz. 16 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 5 i Nr 6, poz. 6).
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:
M. Belka

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
A. Bratkowski, E. Chojna-Duch, Z. Gilowska,
A. Glapiński, J. Hausner, A. Kaźmierczak, A. Rzońca,
J. Winiecki, A. Zielińska-Głębocka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama