reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 11/2019
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875 i 1074) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 8/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 4) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. NBP zobowiązuje się do prowadzenia obsługi uczestnika przetargów w zakresie dotyczącym jego uczestnictwa w sprzedaży dodatkowej bonów lub obligacji skarbowych, organizowanej po przetargach sprzedaży. Postanowienia umowy dotyczące procedury przetargowej oraz obsługi uczestnika przetargów z tytułu zapłaty za zakupione bony lub obligacje skarbowe, a także karty wzorów podpisów złożone przez uczestników przetargów oraz upoważnienia wystawione przez uczestników przetargów i uczestników rozliczających stosuje się odpowiednio do sprzedaży dodatkowej.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów i sprzedaży dodatkowej PW określają przepisy w sprawie warunków emitowania tych PW.";

3) w § 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w § 2 ust. 1 i 1a Umowy:".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama