reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 22 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych

Na podstawie art. 68 pkt 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku przymusowej restrukturyzacji banku przez przejęcie przedsiębiorstwa lub wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo wszystkich zobowiązań banku w restrukturyzacji, bank przejmujący może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym banku w restrukturyzacji, po uzgodnieniu z DSP warunków i sposobu posługiwania się tym numerem. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotnego przeniesienia przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań przejętych przez bank przejmujący do banku w restrukturyzacji.

3b. W przypadku przymusowej restrukturyzacji banku przez utworzenie instytucji pomostowej i przeniesienie do niej przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych lub zobowiązań z banku w restrukturyzacji, instytucja ta może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym banku w restrukturyzacji, po uzgodnieniu z DSP warunków i sposobu posługiwania się tym numerem. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotnego przeniesienia przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych lub zobowiązań, które były przedmiotem przeniesienia, z instytucji pomostowej do banku w restrukturyzacji.";

2) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3a i 3b, odpowiednio bank przejmujący lub instytucja pomostowa może, w uzgodnieniu z DSP, utrzymać numery rachunków bankowych prowadzonych dotychczas przez bank w restrukturyzacji.";

3) w załączniku nr 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) BIC1) (Business Identifier Code) - kod identyfikujący instytucję nadany przez organizację SWIFT, przypisany do numeru rozliczeniowego i stosowany przez bank w rozliczeniach płatniczych".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730. 875 i 1074.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama