reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 26/2019
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 16 września 2019 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych"

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych" (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 12) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) datę zawarcia transakcji.";

2) w § 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, powoduje, że transakcja nie zostanie zarejestrowana w systemie SKARBNET4, z zastrzeżeniem ust. 2a.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku transakcji zawartej pomiędzy uczestnikami, z wyłączeniem transakcji dostarczonych do systemu SKARBNET4 z rynku elektronicznego, dla kwot rozliczenia pieniężnego zleceń kupna/sprzedaży stosuje się poziom tolerancji:

1) 2 euro - przy kwotach rozliczenia do 100 000 euro,

2) 25 euro - przy kwotach rozliczenia powyżej 100 000 euro

- który pozwala na zestawianie tych zleceń przy różnych kwotach sprzedaży i kupna. Do przeliczania wartości kwot rozliczenia pieniężnego stosuje się oficjalny kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego dostępny na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Rozliczenie pieniężne transakcji realizowane jest według wartości wskazanej przez uczestnika sprzedającego bony.";

3) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Transakcja repo lub sell-buy-back może być zakończona tylko na podstawie zgodnych zleceń wprowadzonych i zatwierdzonych w systemie SKARBNET4 przez obie strony transakcji, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2a."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730. 875, 1074, 1358, 1495, 1501, 1520, 1622, 1649, 1667, 1696 i 1751.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama