Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 14/2020 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej: A. Glapiński

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
G.M. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł.J. Hardt, C. Kochalski,
J.J. Kropiwnicki E.M. Łon, R. Sura, K. Zubelewicz, J. Żyżyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-03
  • Data wejścia w życie: 2020-12-02
  • Data obowiązywania: 2020-12-02
  • Dokument traci ważność: 2021-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe