Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 5/2021
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2020 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej: A. Glapiński

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
G.M. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł.J. Hardt,
C. Kochalski, J.J. Kropiwnicki, E.M. Łon,
R. Sura, K. Zubelewicz, J. Żyżyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-06
  • Data wejścia w życie: 2021-05-05
  • Data obowiązywania: 2021-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe