reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI – PROKURATORA GENERALNEGO

z dnia 19 stycznia 2009 r.

w sprawie realizacji projektu rejestracji spółek w ciągu 24 godzin

Na podstawie § 6 ust. 3 i 4a Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości ze zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół Nr??? do opracowania koncepcji i wdrożenia w systemie informatycznym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) możliwości rejestrowania spółek prawa handlowego w ciągu 24 godzin, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.
Zadaniem Zespołu jest:

1. analiza przepisów prawnych dotyczących tworzenia i rejestracji w KRS spółek prawa handlowego w warunkach określonych w § 1;

2. dokonanie wyboru form prawnych spółek rejestrowanych w KRS podlegających rejestracji w warunkach określonych w § 1;

3. opracowanie niezbędnych zmian legislacyjnych umożliwiających rejestrowanie spółek prawa handlowego w ciągu 24 godzin;

4. opracowanie wzorcowej umowy spółki prawa handlowego, w przypadku przyjęcia koncepcji rejestracji spółek prawa handlowego w warunkach określonych w § 1 w oparciu o wzorzec umowy spółki;

5. opracowanie wymagań merytorycznych i technicznych na stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego rejestracji spółek prawa handlowego w KRS poprzez ogólnodostępną sieć informatyczną (Internet);

6. opracowanie wymagań eksploatacyjnych systemu informatycznego rejestracji spółek prawa handlowego w 24 godziny;

7. rozstrzygnięcie relacji (trybu i sposobu postępowania przy rejestracji m.in. zmian danych) pomiędzy tradycyjnym sposobem rejestracji spółek prawa handlowego a takich, które podlegać będą rejestracji w warunkach § 1.

§ 3.
Kierunek i obszary prac Zespołu wyznacza Pan Łukasz Rędziniak – Podsekretarz Stanu, sprawując nadzór nad jego działalnością, jako Sponsor projektu.
§ 4.
Realizacja zadań określonych w § 2 odbywa się z uwzględnieniem zadań w zakresie tworzenia systemów teleinformatycznych oraz koordynacji tworzenia tych systemów w poszczególnych pionach resortu:

– centrali Ministerstwa Sprawiedliwości,

– sądach.

§ 5.
Zespół podzielony zostaje na zespół prawny i zespół techniczny. W skład Zespołu wchodzą:

1. Przewodniczący Pan Łukasz Rędziniak – Podsekretarz Stanu;

2. Zastępcy Przewodniczącego

2. 1. ds. prawnych Pan Michał Romanowski prof. dr hab.;

2. 2. ds. technicznych Pan Jarosław Paszke – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

3. Członkowie zespołu ds. prawnych

3. 1. Pan Jacek Gołaczyński – prof. dr hab. Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu;

3. 2. Pan Adam Opalski – dr hab. Uniwersytet Warszawski;

3. 3. Pan Wojciech Łukowski – Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej;

3. 4. Pan Marek Leśniak – dr Notariusz;

3. 5. Pani Anna Ludwiczyńska – Departament Sądów Powszechnych;

3. 6. Pan Bogdan Pękalski – Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

4. Członkowie zespołu ds. technicznych

4. 1. Pan Piotr Wojciechowski – Naczelnik Centrali Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

4. 2. Pani Danuta Szczepańska-Wasersztrum – Naczelnik Wydziału Informatyzacji Prokuratur Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

5. Sekretarz Pani Anna Mateńko – Główny Specjalista, Wydział Centrali Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

§ 6.
1. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach również inne osoby, których udział w pracy Zespołu uzna za potrzebny.

2. Przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 7.
1. O konieczności udziału w posiedzeniach Zespołu poszczególnych jego członków decyduje Przewodniczący.

2. Przewodniczący Zespołu zwołuje jego posiedzenie.

3. Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego Zespołu oraz Kierownik Zespołu mogą zlecać poszczególnym członkom opracowanie poszczególnych zagadnień tematycznych mających związek z realizacją zadań Zespołu.

§ 8.
Przewodniczący może upoważnić zastępców do podejmowania działań we wskazanych obszarach dotyczących zadań, jakie realizują kierowane przez nich Zespoły lub innych spraw leżących w kompetencji Przewodniczącego Zespołu.
§ 9.
Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ćwiąkalski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama