reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Znosi się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie:

1) XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzyżowie;

2) XIV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Strzyżowie;

3) XV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Strzyżowie;

4) XVI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzyżowie.

§ 2.
Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie:

1) III Wydział Rodzinny i Nieletnich;

2) IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 3.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 20 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów lub wnioskodawców, a w sprawach spadkowych nazwiska spadkodawców, zaczynają się na litery od A do G oraz literę S, z wyłączeniem spraw przekazanych III i XVIII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów lub wnioskodawców, a w sprawach spadkowych nazwiska spadkodawców, zaczynają się na litery od H do N, z wyłączeniem spraw przekazanych III i XVIII Wydziałowi Cywilnemu,

– III Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów lub wnioskodawców, a w sprawach spadkowych nazwiska spadkodawców, zaczynają się na litery od O do Z, z pominięciem litery S, z wyłączeniem spraw przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu, oraz sprawy o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, z wyłączeniem spraw przekazanych VI Wydziałowi Karnemu,

– V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty, z wyłączeniem spraw przekazanych VI Wydziałowi Karnemu,

– VI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie oraz sprawy o przestępstwa drogowe z całego obszaru właściwości Sądu,

– VII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście,

– VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty,

– IX Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie,

– X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Górna, Śródmieście i Widzew oraz gmin Andrespol, Brójce i Nowosolna, a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach,

– XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie, a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu,

– XII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z gmin Andrespol, Brójce i Nowosolna oraz sądów rejonowych w Kutnie, Łęczycy, Pabianicach i Zgierzu,

– XIII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Górna i Widzew,

– XIV Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi,

– XV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,

– XVI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

– XVII Wydział Karny – sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– XVIII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

– XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu,”;

2) w pkt 30:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Rzeszów z osiedli 1000-lecia, Baranówka, Generała Władysława Andersa, Kmity, Kotuli, Krakowska-Południe, Króla Stanisława Augusta, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Pułaskiego, Staromieście, Staroniwa, Śródmieście-Północ, Wilkowyja i Załęże oraz gmin Chmielnik, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko, a także sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego kierowane przez Prokuraturę Apelacyjną w Rzeszowie, Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów i inne prokuratury, poza Prokuraturą Rejonową w Rzeszowie, sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, a także sprawy karne skarbowe i wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwiska pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczynają się na litery od A do Ł,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie,

– VI Wydział Karny Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Rzeszów oraz gmin Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko,

– VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Dynów oraz gmin Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn,

– IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

– X Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie oraz z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, a także sprawy karne skarbowe i wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwiska pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczynają się na litery od M do Ż,

– XI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miast Dynów i Rzeszów z osiedli Biała Budziwój, Drabinianka, Generała Dąbrowskiego, Generała Grota-Roweckiego, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Piastów, Słocina, Śródmieście-Południe, Zalesie i Zwięczyca oraz z obszaru gmin Błażowa, Boguchwała, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu,

– XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,”,

b) dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;”;

3) w pkt 35 lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:

– I Wydział Cywilny – sprawy cywilne, w których nazwiska (nazwy) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczynają się na litery od A do J, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych IX Wydziałowi Egzekucyjnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy cywilne, w których nazwiska (nazwy) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczynają się na litery od K do P, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych IX Wydziałowi Egzekucyjnemu,

– III Wydział Cywilny – sprawy cywilne, w których nazwiska (nazwy) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczynają się na litery od Q do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych IX Wydziałowi Egzekucyjnemu,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Szczecin, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,

– VI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,

– VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Policach – sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,

– VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Egzekucyjny – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050–1051 Kodeksu postępowania cywilnego),

– X Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Szczecin,

– XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police,”.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418 i 1595.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 155 i 168, z 2013 r. poz. 55, 173, 227, 275 i 333, z 2014 r. poz. 87, 116, 157, 170 i 177 oraz z 2015 r. poz. 94, 149, 169 i 219.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama