REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej w Ministerstwie Skarbu Państwa za rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W Ministerstwie Skarbu Państwa powołuje się komisję do przeprowadzenia kontroli obiegu dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej za rok 2013, zwaną dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Paweł Sikorski – przewodniczący Komisji;

2) Iwona Malinowska – członek Komisji.

§ 2

W ramach realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Komisja dokona:

1) sprawdzenia:

a) zgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanami ewidencyjnymi ujętymi w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej,

b) prawidłowości postępowania z dokumentami niejawnymi,

c) prawidłowości przechowywania dokumentów niejawnych,

d) możliwości zniszczenia zbędnych dokumentów niejawnych,

e) prawidłowości postępowania z dokumentami niejawnymi o klauzuli „zastrzeżone” w komórkach organizacyjnych Ministerstwa na podstawie przesłanych protokołów z przeprowadzonych kontroli rocznych tych dokumentów w komórkach organizacyjnych;

2) przeglądu wszystkich dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej w celu zmiany lub zniesienia z nich klauzul tajności.

§ 3

Komisja przeprowadzi kontrolę w terminie od dnia 22 kwietnia 2014 r. do dnia 30 maja 2014 r.

§ 4

Z wyników przeprowadzonej kontroli Komisja sporządzi protokół i przedłoży go do zatwierdzenia Ministrowi Skarbu Państwa.

§ 5

Z dniem zatwierdzenia protokołu z kontroli przez Ministra Skarbu Państwa, Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 6

Zarządzenie traci moc z dniem rozwiązania Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-28
  • Data wejścia w życie: 2014-04-24
  • Data obowiązywania: 2014-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA