REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 52 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 grudnia 2013 r., w § 2, w ust. 1, w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Agnieszka Trzaskalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji”,

2) dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) Wojciech Zapiec – Główny Specjalista w Departamencie Polityki Właścicielskiej”;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
  • Data wejścia w życie: 2014-05-29
  • Data obowiązywania: 2014-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA