REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 6

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 5 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie opracowywania planów przychodów, dochodów budżetowych i wydatków ze środków publicznych oraz procedur wydatkowania i rozliczania środków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) w zw. z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384), art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 i 1643) oraz z art. 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie opracowywania planów przychodów, dochodów budżetowych i wydatków ze środków publicznych oraz procedur wydatkowania i rozliczania środków publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 przekazywane są do Departamentu Budżetu i Finansów, także drogą elektroniczną w formie pliku arkusza kalkulacyjnego (MS Excel), natomiast dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 przekazywane są do Departamentu Analiz.”

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wielkości planowanych dochodów z tytułu dywidend, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz przychodów z prywatyzacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przekazywane są przez Departament Analiz do Departamentu Budżetu i Finansów oraz Departamentu Polityki Właścicielskiej, z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na poszczególne ustawowo określone odpisy.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1485).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-09
  • Data wejścia w życie: 2014-06-05
  • Data obowiązywania: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA