REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 21

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 3 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie gromadzenia, aktualizacji i sporządzania niektórych informacji dotyczących spółek oraz wzorów formularzy informacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie gromadzenia, aktualizacji i sporządzania niektórych informacji dotyczących spółek oraz wzorów formularzy informacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Ministerstwie Skarbu Państwa, zwanym dalej „Ministerstwem”, komórki organizacyjne wykonujące, na podstawie odrębnych zarządzeń, zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, we współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw prywatyzacji, gromadzą i aktualizują informacje o spółkach, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz przygotowują na tej podstawie materiały informacyjne dla członków Kierownictwa Ministerstwa oraz dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa.”;

2) uchyla się § 4 i § 5;

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarbu Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

Załącznik 1. [INFORMACJA DOTYCZĄCA BIEŻĄCEJ SYTUACJI SPÓŁKI]

Załącznik do zarządzenia Nr 34 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 3 września 2014 r. (poz. 21)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIEŻĄCEJ SYTUACJI SPÓŁKI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-05
  • Data wejścia w życie: 2014-09-03
  • Data obowiązywania: 2014-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA