| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 lipca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 30 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 44, z 2002 r. Nr 6, poz. 20, z 2003 r. Nr 4, poz. 11 i Nr 15, poz. 45, z 2005 r. Nr 5, poz. 18 i Nr 13, poz. 49 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 29) w załączniku „Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zwanej dalej „ustawą”,

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870, z 2001 r. Nr 30, poz. 350 oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1378), zwanego dalej „rozporządzeniem”,

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”,

4) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych,

5) postanowień niniejszego Statutu.”;

2) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) specjalistycznych w zakresie: laryngologii, okulistyki, neurologii, dermatologii, kardiologii, gastrologii, reumatologii, endokrynologii, diabetologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób płuc i gruźlicy, ginekologii i schorzeń gruczołu piersiowego, zdrowia psychicznego, psychologicznym, urologii, leczenia uzależnień, badań profilaktycznych, medycyny tropikalnej z punktem szczepień;”,

3) w załączniku do statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu w części 2 PRZYCHODNIA w pkt 3 po lit. t dodaje się lit. u w brzmieniu:

„u) Medycyny Tropikalnej z Punktem Szczepień;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: z up.J. Brysiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »