| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 lipca 2007 r.

w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Urząd do Spraw Cudzoziemców

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się państwową jednostkę budżetową „Urząd do Spraw Cudzoziemców” i ustanawia dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym bezpośrednio dysponentowi głównemu w części 42 – Sprawy wewnętrzne.

§ 2.

Szczegółowy zakres zadań i tryb działania oraz organizację wewnętrzną państwowej jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, określają odrębne przepisy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2007 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Kaczmarek

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.

2) Niniejsze zarządzenie poprzedzone było zarządzeniem Nr 19 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 9, poz. 30), który z dniem 20 lipca 2007 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 818) został przekształcony w Urząd do Spraw Cudzoziemców.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »