Kategorie

POSTANOWIENIE NR 8/OP/2021
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

o nadaniu odznaki

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. z 2014 r. poz. 787 i 887 oraz z 2016 r. poz. 478) za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:

ZŁOTĄ ODZNAKĄ
"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. GIBEK Paweł s. Mirosława

2. HAJDUK Marek s. Jana

3. KRUPA Piotr s. Emila

4. LIK Rafał s. Waldemara

5. LISIECKI Daniel s. Czesława

6. MARNIK Janusz s. Kazimierza

7. NADWODNY Jarosław s. Waldemara

8. ORACZEWSKI Ryszard s. Bronisława

9. TĘPIŃSKA Beata c. Ryszarda

10. TOMCZUK Jerzy s. Aleksandra

SREBRNĄ ODZNAKĄ
"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

11. ANTONISZYN Tomasz s. Franciszka

12. BOCZAR Mirosław s. Krzysztofa

13. CHILIMONIUK Jerzy s. Grzegorza

14. CHRZANOWSKI Wiesław s. Alojzego

15. CIEŚLEWSKA Hanna c. Stanisława

16. CIĘŻKI Waldemar s. Lecha

17. CONER Jacek s. Helmuta

18. CYBULA Maciej s. Czesława

19. CZARNECKI Leszek s. Tadeusza

20. DĄBROWSKI Sylwester s. Tadeusza

21. DĘBSKI Tomasz s. Zenona

22. DUDEK Marcin s. Henryka

23. EUSTACHEWICZ Ewa c. Jerzego

24. FALICKI Jacek s. Hipolita

25. JABŁOŃSKI Mariusz s. Antoniego

26. KALINOWSKI Andrzej s. Stanisława

27. KISIELOWSKI Robert s. Zbigniewa

28. KOZŁOWSKI Piotr s. Zdzisława

29. KRAJEWSKA Barbara c. Henryka

30. LEŚNICKI Marek s. Tadeusza

31. ŁOZOWSKI Maciej s. Tadeusza

32. MALINOWSKI Mariusz s. Ryszarda

33. MARCINÓW Bartłomiej s. Andrzeja

34. MATYSKIEL Marek s. Stanisława

35. MENDEL Artur s. Tadeusza

36. MESJASZ Rafał s. Józefa

37. MIARKA Tomasz s. Ryszarda

38. MITER Tomasz s. Ryszarda

39. PIASECKI Zbigniew s. Jana

40. POJDA Mariusz s. Mirosława

41. POKRĄTKA Piotr s. Stanisława

42. PRZYBYLSKI Andrzej s. Bolesława

43. PUCHLIK Wojciech s. Mieczysława

44. ROGAN Przemysław s. Tadeusza

45. ROGASIK Kamil s. Ryszarda

46. RUDOWICZ Krzysztof s. Henryka

47. SAWOŃ Andrzej s. Edmunda

48. SKARŁUBOWICZ Wojciech s. Wiesława

49. SMOLIŃSKI Adam s. Zbigniewa

50. SOROKA Krzysztof s. Stanisława

51. STROJNY Robert s. Mariana

52. SZULŻYK Jolanta c. Włodzimierza

53. TRZASKO Wojciech s. Leona

54. WIRKOWSKI Sławomir s. Stanisława

55. WOLIŃSKA Irena c. Jana

56. WOŁODKOWICZ Piotr s. Włodzimierza

57. WROŃSKI Robert s. Romana

58. ŻEBROWSKA Anna c. Jerzego

59. ŻOLIŃSKI Krzysztof s. Stanisława

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ
"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

60. ADAMÓW Jarosław s. Kazimierza

61. BAGIŃSKI Adam s. Czesława

62. BAGIŃSKI Jarosław s. Bogdana

63. BANASIAK Grzegorz s. Czesława

64. BANDROWSKI Michał s. Leszka

65. BARAN Marek s. Jana

66. BARAŃSKI Mariusz s. Tadeusza

67. BARTNICKI Piotr s. Waldemara

68. BEREŹNICKI Mariusz s. Szczepana

69. BERNACKI Piotr s. Tadeusza

70. BIADAŁA Dawid s. Adama

71. BŁAUCIAK Rafał s. Tadeusza

72. BOŃCZAK Przemysław s. Ignacego

73. BORECKI Piotr s. Włodzimierza

74. BORKOWSKI Robert s. Zbigniewa

75. BRZOZOWSKI Paweł s. Janusza

76. BUDZISZ Izabela c. Mieczysława

77. BURDUKIEWICZ Krzysztof s. Stanisława

78. BURY Adrian s. Józefa

79. CHODNICKI Łukasz s. Krzysztofa

80. CIESIELSKI Piotr s. Andrzeja

81. CIEŚLIKIEWICZ Kamil s. Janusza

82. DĄBROWA Mateusz s. Ryszarda

83. DĄBROWSKI Mariusz s. Witolda

84. DENYSIEWICZ Paweł s. Jana

85. DEPERAS Grzegorz s. Bogusława

86. DROŻDŻOWSKI Paweł s. Eugeniusza

87. DUBANIOWSKI Marcin s. Ryszarda

88. DUBIEL Piotr s. Albina

89. FEDOROWSKI Daniel s. Jana

90. FIGIEL Iwona c. Jana

91. FRANCZAK Przemysław s. Mariana

92. GLUZA Paweł s. Władysława

93. GÓRALCZYK Sylwester s. Tadeusza

94. GÓRCZAK Dariusz s. Władysława

95. GÓRSKI Marcin s. Eugeniusza

96. GUZIK Krzysztof s. Mariusza

97. JABŁOŃSKI Bartłomiej s. Kazimierza

98. JABŁOŃSKI Paweł s. Jana

99. JANIAK Tomasz s. Ryszarda

100. JANKÓW Przemysław s. Zbigniewa

101. JANUSZEK Witold s. Waldemara

102. JUDZIŃSKI Michał s. Henryka

103. KALETA Piotr s. Józefa

104. KANTOREK Mariusz s. Stanisława

105. KARPIŃSKI Marcin s. Kazimierza

106. KASPRZYSZAK Łukasz s. Marka

107. KASZCZUK Grzegorz s. Jana

108. KLECZAJ Piotr s. Andrzeja

109. KMONK Grzegorz s. Józefa

110. KOBUS Radosław s. Władysława

111. KORECKI Grzegorz s. Jana

112. KOŹLIK Tomasz s. Ryszarda

113. KULA Paweł s. Andrzeja

114. KUSIAK Łukasz s. Krzysztofa

115. KUSIAK Paweł s. Krzysztofa

116. LATUSEK Grzegorz s. Bronisława

117. LEONOWICZ Dariusz s. Jana

118. LEWANDOWSKI Dawid s. Ryszarda

119. ŁAGODA Paweł s. Zbigniewa

120. ŁAŃCUCKA Magdalena c. Ludomira

121. ŁUBEK Krzysztof s. Antoniego

122. ŁUSZCZYK Adam s. Adama

123. ŁYSKAWA Piotr s. Józefa

124. MACHUL Krzysztof s. Zdzisława

125. MAKUŁA Jan s. Leona

126. MAREK Marcin s. Adama

127. MATUSZEWSKI Paweł s. Leszka

128. MICHAŁKIEWICZ Adam s. Jerzego

129. MICHUŁKA Marcin s. Jana

130. MIECZKOWSKI Mariusz s. Zdzisława

131. MIELNICZEK Marcin s. Janusza

132. MIKOŁAJCZAK Piotr s. Stefana

133. MOCARSKI Andrzej s. Stanisława

134. MOLĘDA Paweł s. Witolda

135. MROCZKA Paweł s. Stanisława

136. MŚCICHOWSKI Krzysztof s. Bogdana

137. NOWAK Paweł s. Mieczysława

138. OCIEPSKI Krzysztof s. Jerzego

139. OSIECKI Adam s. Jana

140. OSTROWSKI Tomasz s. Andrzeja

141. PALEWICZ Adam s. Henryka

142. PAŹDZIORKO Marcin s. Waldemara

143. PECIAK Marcin s. Zenona

144. PIĄTEK Michał s. Juliana

145. PIĄTEK Piotr s. Stanisława

146. PIJAROWSKI Piotr s. Waldemara

147. PIOTROWSKI Tomasz s. Michała

148. PLEWKA Zenon s. Stanisława

149. PLUTA Tomasz s. Józefa

150. PORADOWSKI Michał s. Wiesława

151. POTOCKI Dawid s. Zbigniewa

152. PROĆ Paweł s. Mieczysława

153. PRUSZYŃSKI Piotr s. Dominika

154. PUŁTORAK Radosław s. Mieczysława

155. RADZISZEWSKI Mirosław s. Bolesława

156. ROGALEWICZ Przemysław s. Grzegorza

157. ROGOWSKI Tomasz s. Zbigniewa

158. RUTKOWSKI Mirosław s. Czesława

159. RYBUS Sebastian s. Zdzisława

160. RYSZKIEWICZ Jarosław s. Bolesława

161. SADOWSKI Waldemar s. Franciszka

162. SAPKO Krzysztof s. Ryszarda

163. SIENICKI Artur s. Bogdana

164. STRAPCZUK Igor s. Anatoliusza

165. STRZELCZYK Marcin s. Krzysztofa

166. STYRCZ Marcin s. Wiesława

167. SZCZYGIEŁ Tomasz s. Franciszka

168. SZESZKO Jarosław s. Tadeusza

169. SZPAKOWSKI Adam s. Czesława

170. ŚLIWA Bartłomiej s. Adama

171. ŚWIĘTOCHOWSKI Dariusz s. Eugeniusza

172. WASILEWSKI Bartosz s. Ignacego

173. WASZKIEWICZ Adam s. Wiesława

174. WESOŁOWSKI Piotr s. Józefa

175. WILK Marek s. Henryka

176. WILUK Michał s. Włodzimierza

177. WITEK Patryk s. Józefa

178. WŁOSZCZYŃSKI Łukasz s. Franciszka

179. WÓJCIK Sławomir s. Grzegorza

180. WÓJTOWICZ Andrzej s. Mieczysława

181. WRÓBLEWSKI Tomasz s. Cezarego

182. WRUTNIAK Ryszard s. Józefa

183. WYSOCKI Wojciech s. Romualda

184. ZARAŚ Krzysztof s. Piotra

185. ŻYDEK Artur s. Ryszarda

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.