REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 17

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędowi do Spraw Cudzoziemców nadaje się statut, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 40).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Duszczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 17)

STATUT URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

§ 1. Urząd do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej „Szefem Urzędu”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. Urzędem kieruje Szef Urzędu przy pomocy zastępców Szefa Urzędu, dyrektora generalnego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.

§ 3. Szef Urzędu może tworzyć rady i zespoły, jako organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.

§ 4. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Legalizacji Pobytu;

2) Departament Postępowań Uchodźczych;

3) Departament Pomocy Socjalnej;

4) Departament Prawa Migracyjnego;

5) Departament Systemów Wsparcia Procedur Migracyjnych;

6) Biuro Szefa Urzędu;

7) Biuro Dyrektora Generalnego;

8) Biuro Finansów;

9) Biuro Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych;

10) Biuro Informatyki;

11) Biuro Obsługi Klienta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-23
  • Data wejścia w życie: 2024-06-01
  • Data obowiązywania: 2024-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA