REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 28

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2023 r. przyznano dotacje w częściach budżetu państwa: 17 - „Administracja publiczna”, 42 - „Sprawy wewnętrzne” i 43 - „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2023 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w następujących częściach budżetu państwa: 17 - „Administracja publiczna”, 42 - „Sprawy wewnętrzne” i 43 - „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji, określony w załącznikach nr 1 i 2 do obwieszczenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje następującymi działami administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2023 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA: 17 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”, 42 - „SPRAWY WEWNĘTRZNE”, 43 - „WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE” ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI]

Załączniki do obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12 czerwca 2024 r. (poz. 28)

Załącznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2023 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA: 17 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”, 42 - „SPRAWY WEWNĘTRZNE”, 43 - „WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE” ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Lp.

Jednostka

Suma w zł

Część 17 - Administracja publiczna

1.

Polski Czerwony Krzyż

3 354 000,00

Część 42 - Sprawy wewnętrzne

1.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

850 000,00

2.

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

350 000,00

3.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

12 849 788,09

4.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

23 311 185,91

5.

Akademia Pożarnicza

7 569 780,00

6.

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

1 392 340,00

7.

Stowarzyszenie „Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

327 660,00

8.

Stowarzyszenie „Łączy Nas Granica”

50 000,00

9.

Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Nadzieja

62 000,00

10.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej

6 244 049,00

11.

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

190 712,00

12.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

4 212 000,00

13.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

1 056 000,00

14.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

2 532 600,00

15.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

23 774 873,89

16.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II

3 090 800,00

17.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

751 000,00

18.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

1 767 587,90

19.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

1 406 000,00

20.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

4 356 714,30

21.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

6 733 593,74

22.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

13 389 330,00

23.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

6 575 100,00

24.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

6 861 512,65

25.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

4 944 000,00

26.

Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

129 818 395,26

27.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

5 941 224,66

28.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze

422 000,000

29.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

2 560 000,00

30.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji

w Górznie

410 000,00

31.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Otwocku

1 341 500,00

32.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Jeleniej Górze

40 000,00

33.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Złocieńcu

2 728 000,00

34.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji „Orion” w Ciechocinku

2 196 000,00

35.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze

704 000,00

36.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Kołobrzegu

1 552 200,00

37.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny

2 162 000,00

38.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Kudowie-Zdroju

3 896 129,00

39.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Sopocie

1 503 253,70

40.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

4 402 485,70

41.

Agencja Mienia Wojskowego

17 265,18

Część 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

1.

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

31 100,00

2.

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

316 250,00

3.

Białowieski Ośrodek Kultury

22 200,00

4.

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej

150 000,00

5.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

177 300,00

6.

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś

185 000,00

7.

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael

20 000,00

8.

Centrum Kultury w Lublinie

35 000,00

9.

Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach

4 960,00

10.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS

19 000,00

11.

Dom Kultury Litewskiej

102 100,00

12.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

259 500,00

13.

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej

42 400,00

14.

FUNDACJA DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ

35 000,00

15.

Fundacja „PRO ARTE 2002”

55 000,00

16.

Fundacja Armenian Foundation

132 000,00

17.

Fundacja dla Zachowania Pamięci i Wspierania Rozwoju Poprzez Kulturę Euros - Wiatr ze Wschodu

9 200,00

18.

Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach

186 690,00

19.

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

60 000,00

20.

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

35 500,00

21.

Fundacja Kamunikat.org

7 000,00

22.

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo

37 500,00

23.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

124 766,00

24.

Fundacja Mlecznego Brata

10 000,00

25.

Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego

15 000,00

26.

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa "ONI-TO MY"

22 000,00

27.

Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło

79 000,00

28.

Fundacja Piwnica Poetycka ENS na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego

49 000,00

29.

FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA

7 000,00

30.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”

60 000,00

31.

Fundacja SHALOM

121 000,00

32.

Fundacja Stara Droga

30 000,00

33.

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

155 550,00

34.

Fundacja Teatr Czrevo

10 800,00

35.

Fundacja TUTAKA

251 280,00

36.

Gmina Połczyn-Zdrój

50 000,00

37.

Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu

54 200,00

38.

Gminne Centrum Kultury w Gródku

75 000,00

39.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

17 000,00

40.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

31 500,00

41.

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

80 600,00

42.

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

55 000,00

43.

Instytut Grzegorza Piramowicza

33 200,00

44.

Instytut Kaszubski

27 000,00

45.

Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE

117 300,00

46.

Jewish Community Centre

34 200,00

47.

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie

104 420,00

48.

Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

89 387,00

49.

Królewska Fundacja Romów

225 000,00

50.

Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach

48 100,00

51.

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA

250 000,00

52.

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

40 830,00

53.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie

38 600,00

54.

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku

5 370,00

55.

MUZUŁMAŃSKA GMINA WYZNANIOWA W BIAŁYMSTOKU

15 000,00

56.

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej

78 100,00

57.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy

26 000,00

58.

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

14 220,00

59.

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Wałbrzychu

6 000,00

60.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

43 100,00

61.

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

32 800,00

62.

Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny

99 000,00

63.

Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły”

4 000,00

64.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

51 000,00

65.

PROSVITA

106 960,00

66.

Rada Programowa Tygodnika NIWA

501 870,00

67.

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS

27 000,00

68.

Sinti Art

29 000,00

69.

STOWARZYSZENIE "RUSKA BURSA" W GORLICACH

387 000,00

70.

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI

74 496,00

71.

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL"

21 000,00

72.

Stowarzyszenie Czechów w Polsce

65 014,00

73.

Stowarzyszenie DISCANTUS

98 600,00

74.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

180 000,00

75.

Stowarzyszenie Forum Mniejszości Podlasia

31 000,00

76.

Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy

24 000,00

77.

STOWARZYSZENIE JUDUDORO

8 000,00

78.

Stowarzyszenie KHAM

9 000,00

79.

Stowarzyszenie Kulturalne Tybel

17 000,00

80.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Romano-Iło"

8 500,00

81.

Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów

17 000,00

82.

Stowarzyszenie Lemko Tower

148 000,00

83.

Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce

30 000,00

84.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

495 100,00

85.

Stowarzyszenie Łemków

247 000,00

86.

Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie

25 000,00

87.

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim

49 000,00

88.

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

185 000,00

89.

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

127 000,00

90.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego ABBA

153 840,00

91.

Stowarzyszenie Nasza Szkoła

18 480,00

92.

Stowarzyszenie Nasz Dom

109 270,00

93.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo

16 000,00

94.

Stowarzyszenie PODLASKI INSTYTUT NAUKOWY

81 700,00

95.

Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA

10 000,00

96.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

120 000,00

97.

Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy

150 000,00

98.

Stowarzyszenie WSPÓLNOTA ROSYJSKA

15 000,00

99.

Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA

335 280,00

100.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

39 000,00

101.

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz

76 000,00

102.

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „KAŁE JAKHA”

125 000,00

103.

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „OJCZYZNA” w Kwidzynie

16 000,00

104.

Towarzystwo Kultury Białoruskiej

139 300,00

105.

Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi

31 000,00

106.

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej

103 500,00

107.

Towarzystwo Ormian Polskich TOP

15 000,00

108.

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

30 000,00

109.

Towarzystwo Słowaków w Polsce

577 800,00

110.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach

7 950,00

111.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

16 000,00

112.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

353 850,00

113.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu

366 218,00

114.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

594 780,00

115.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

99 500,00

116.

Uniwersytet Gdański

110 000,00

117.

Zjednoczenie Łemków w Gorlicach

208 000,00

118.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

906 840,00

119.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

24 000,00

120.

Związek Karaimów Polskich

82 000,00

121.

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej

85 214,00

122.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

609 000,00

123.

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach

60 500,00

124.

Związek Ormiański w Gdańsku

20 000,00

125.

Związek Romów Polskich

456 500,00

126.

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

87 300,00

127.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

142 500,00

128.

Związek Ukraińców Podlasia

450 480,00

129.

Związek Ukraińców w Polsce

1 019 500,00

130.

Parafia pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej

100 000,00

131.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie

100 000,00

132.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie

130 000,00

133.

Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Świdnicy

90 000,00

134.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Pile

100 000,00

135.

Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie

100 000,00

136.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Rachwałowicach

70 000,00

137.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

60 000,00

138.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Szczytnie

100 000,00

139.

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława BM w Sieluniu

100 000,00

140.

Parafia Katolicka pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

80 000,00

141.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy

100 000,00

142.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku

90 000,00

143.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie-Zawadce Rymanowskiej

80 000,00

144.

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu

120 000,00

145.

Parafia Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Perespie

200 000,00

146.

Parafia Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starym Zamościu

120 000,00

147.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim

80 000,00

148.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Skarszewach

50 000,00

149.

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie

150 000,00

150.

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wojciecha BM w Krzeczowie

100 000,00

151.

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mrocznie

50 000,00

152.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Białogórzynie

180 000,00

153.

Parafia Rzym-Kat pw. św. Mikołaja w Brzezinach

80 000,00

154.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie

50 000,00

155.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu

100 000,00

156.

Parafia pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu

90 000,00

157.

Parafia pw. św. Anny w Serocku

90 000,00

158.

Parafia pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni

50 000,00

159.

Parafia Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

100 000,00

160.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gwdzie Wielkiej

100 000,00

161.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu

80 000,00

162.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

150 000,00

163.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Bukowcu

40 000,00

164.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Świeradowie Zdroju

65 000,00

165.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworze

40 000,00

166.

Parafia Katolicka pw. św. Anny w Kodniu

120 000,00

167.

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii

70 000,00

168.

Parafia Katolicka pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej

60 000,00

169.

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie

120 000,00

170.

Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) w Warszawie

100 000,00

171.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Nowym Sączu-Stadle

60 000,00

172.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu

70 000,00

173.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze

70 000,00

174.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Niewodnej

60 000,00

175.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance

60 000,00

176.

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Paulinów w Warszawie

70 000,00

177.

Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha w Lublinie

150 000,00

178.

Klasztor OO. Franciszkanów w Brzezinach

60 000,00

179.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie

70 000,00

180.

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Płońsku

90 000,00

181.

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Antoniego z Padwy w Warszawie

200 000,00

182.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Ciechanowicach

60 000,00

183.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy

35 000,00

184.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie

50 000,00

185.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Biedrzychowicach

50 000,00

186.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Łowiczku

60 000,00

187.

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Bielicach

70 000,00

188.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach

60 000,00

189.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie

50 000,00

190.

Parafia p.w. św. Małgorzaty w Chybicach

40 000,00

191.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szewnej

60 000,00

192.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie

40 000,00

193.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Krajnie Parcele

50 000,00

194.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Złotoryi

50 000,00

195.

Diecezja Sandomierska

60 000,00

196.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach

140 000,00

197.

Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie

80 000,00

198.

Parafia Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie

80 000,00

199.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Bobowie

50 000,00

200.

Parafia p.w. Wszystkich Świętych we Wszechświętych

80 000,00

201.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Pleszewie

30 000,00

202.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim

50 000,00

203.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Machowej

70 000,00

204.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

60 000,00

205.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie

60 000,00

206.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Birczy

50 000,00

207.

Klasztor OO Dominikanów Zakonu Kaznodziejskiego w Jarosławiu

60 000,00

208.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach

50 000,00

209.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach

70 000,00

210.

Parafia Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim

70 000,00

211.

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku

70 000,00

212.

Parafia Świętego Zygmunta w Słomczynie

60 000,00

213.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lipnie

60 000,00

214.

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Niemojkach

50 000,00

215.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach

40 000,00

216.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Małastowie

40 000,00

217.

Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Boglewicach

70 000,00

218.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Siennowie

50 000,00

219.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Sędziszowie Małopolskim

60 000,00

220.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy

80 000,00

221.

Parafia pw. św. Anny w Kobylnikach

120 000,00

222.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana w Koprzywnicy

50 000,00

223.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

60 000,00

224.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie

70 000,00

225.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jadwigi w Bolkowie

40 000,00

226.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Działoszynie

50 000,00

227.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Ziębicach

60 000,00

228.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła w Sieroszowie

80 000,00

229.

Parafia Katolicka pw. św. Rocha w Czułczycach

140 000,00

230.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile

40 000,00

231.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim

30 000,00

232.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Drozdowie

60 000,00

233.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli

75 000,00

234.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowie Trybunalskim

80 000,00

235.

Diecezja Tarnowska

50 000,00

236.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Apostoła Ewangelisty w Dziećmorowicach

80 000,00

237.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu

80 000,00

238.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu

100 000,00

239.

Parafia pw. św. Floriana w Krysku

100 000,00

240.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie

70 000,00

241.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Pasłęku

30 000,00

242.

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu

35 000,00

243.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie

100 000,00

244.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Poznaniu

70 000,00

245.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie

80 000,00

246.

Parafia Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kryłowie

60 000,00

247.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tetyniu

60 000,00

248.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa w Żegocinie

50 000,00

249.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Kopernikach

50 000,00

250.

Klasztor OO. Bernardynów Zakonu Braci Mniejszych w Leżajsku

60 000,00

251.

Parafia Prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie

45 000,00

252.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Onufrego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrówce

70 000,00

253.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Żarnowie

80 000,00

254.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie

50 000,00

255.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych i św. Hieronima w Raciążku

50 000,00

256.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu

40 000,00

257.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie

75 000,00

258.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu

70 000,00

259.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Mroczkowie

40 000,00

260.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Jaktorowie

50 000,00

261.

Rzymskokatolicka Parafia świętego Dominika Savio w Ostródzie

80 000,00

262.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ludwika w Bliżynie

60 000,00

263.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Brzozowie

40 000,00

264.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie

60 000,00

265.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie

70 000,00

266.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Rypinie

70 000,00

267.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tekli w Dobrzycy

70 000,00

268.

Diecezja (Eparchia) Wrocławsko-Koszalińska obrządku greckokatolickiego we Wrocławiu

50 000,00

269.

Parafia pw. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Dąbczu

80 000,00

270.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Byszynie

70 000,00

271.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu

20 000,00

272.

Parafia Świętego Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim

70 000,00

273.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia N.M.P. i św. Józefa w Sobótce

60 000,00

274.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce

35 000,00

275.

Parafia Prawosławna pw. św. Onufrego w Pasłęku

50 000,00

276.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łopatkach

100 000,00

277.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie

80 000,00

278.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy

20 000,00

279.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku

70 000,00

280.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

70 000,00

281.

Parafia Prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze

45 000,00

Załącznik 2. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2023 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA: 42 - „SPRAWY WEWNĘTRZNE”, 43 - „WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE” ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2023 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA: 42 - „SPRAWY WEWNĘTRZNE”, 43 - „WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE” ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Lp.

Jednostka

Suma w zł

Część 42 - sprawy wewnętrzne

1.

Akademia Pożarnicza

73 980 435,00

2.

Akademia Policji

94 248 399,00

3.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej

11 212 595,00

4.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

24 000,00

5.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

8 000,00

6.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

11 000,00

7.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

30 000,00

8.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II

2 990,00

9.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

16 800,00

10.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

20 000,00

11.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

7 985,00

12.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

790,00

13.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

28 000,00

14.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

4 520,00

15.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

23 955,00

16.

Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

9 802 200,00

17.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

6 475,00

18.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

12 210,00

19.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Górznie

5 000,00

20.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze

24 000,00

21.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku

30 700,00

22.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu

12 995,00

23.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Orion” w Ciechocinku

87 500,00

24.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Agat” w Jeleniej Górze

87 500,00

25.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu

87 500,00

26.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny

85 750,00

27.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe

„Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju

85 750,00

28.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie

87 500,00

Część 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

1.

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

25 000,00

2.

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

82 910,00

3.

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej

51 700,00

4.

Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach

4 500,00

5.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

236 264,00

6.

FUNDACJA "PRO ARTE 2002"

66 000,00

7.

Fundacja Armenian Foundation

70 760,00

8.

Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach

283 776,00

9.

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

9 240,00

10.

FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO

20 400,00

11.

FUNDACJA KULTURY I DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH

61 076,00

12.

Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło

19 800,00

13.

FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA

20 000,00

14.

FUNDACJA TATARSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

48 840,00

15.

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

30 000,00

16.

Instytut Grzegorza Piramowicza

14 150,00

17.

Instytut Kaszubski

25 300,00

18.

INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SAWORE

61 487,00

19.

Jewish Community Centre

25 000,00

20.

KOMITET OPIEKI NAD ZABYTKAMI KULTURY ŻYDOWSKIEJ W TARNOWIE

22 000,00

21.

KRÓLEWSKA FUNDACJA ROMÓW

48 960,00

22.

Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach

16 500,00

23.

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"

32 450,00

24.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy

52 800,00

25.

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

27 500,00

26.

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile

11 100,00

27.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

39 600,00

28.

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

27 528,00

29.

Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły"

6 000,00

30.

Podlaski Instytut Naukowy

43 560,00

31.

PROSVITA

33 700,00

32.

Rada Programowa Tygodnika NIWA

45 600,00

33.

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos

35 000,00

34.

STOWARZYSZENIE "RUSKA BURSA" W GORLICACH

30 800,00

35.

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI

29 040,00

36.

Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL"

8 436,00

37.

Stowarzyszenie Czechów w Polsce

19 700,00

38.

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce

12 600,00

39.

Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy

20 000,00

40.

STOWARZYSZENIE JUDUDORO

25 000,00

41.

Stowarzyszenie Kham

25 000,00

42.

Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów

23 000,00

43.

Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce

8 800,00

44.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

84 800,00

45.

Stowarzyszenie Łemków

20 900,00

46.

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim

7 200,00

47.

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

136 800,00

48.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego ABBA

20 880,00

49.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

47 000,00

50.

Stowarzyszenie Russkij Dom

19 400,00

51.

Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska

4 000,00

52.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

13 000,00

53.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

8 250,00

54.

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie

11 880,00

55.

TOWARZYSTWO NA RZECZ ROZWOJU MUZEUM KULTURY ŁEMKOWSKIEJ

20 000,00

56.

Towarzystwo Ormian Polskich TOP

15 600,00

57.

Towarzystwo Słowaków w Polsce

131 520,00

58.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach

6 000,00

59.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

11 000,00

60.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

198 000,00

61.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu

105 520,00

62.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

188 034,00

63.

Towarzystwo Ukraińskie

32 400,00

64.

Zjednoczenie Łemków w Gorlicach

30 500,00

65.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

211 200,00

66.

ZWIĄZEK KARAIMÓW POLSKICH

50 400,00

67.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

79 200,00

68.

Związek Ormian w Polsce im. ks. Abpa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach

30 000,00

69.

Związek Ormiański w Gdańsku

15 000,00

70.

Związek Romów Polskich

50 000,00

71.

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

20 000,00

72.

ZWIĄZEK TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20 400,00

73.

Związek Ukraińców Podlasia

60 800,00

74.

Związek Ukraińców w Polsce

375 800,00

75.

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT

20 000,00

76.

Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe MAKABI WARSZAWA

4 871,00

77.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

750 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-12
  • Data wejścia w życie: 2024-06-12
  • Data obowiązywania: 2024-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA