REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 2 poz. 37

KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 26 lutego 2010 r.

o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB) na 2010 r., stanowiący załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Barbara Kudrycka

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

Objaśnienia do wykazu

Załącznik składa się z wykazu jednostek, z podziałem na jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe PAN, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, którym przyznano dotacje przeznaczone na finansowanie bieżących kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w gotowości do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo świadczenia usług na rzecz tych badań lub prac, z wyłączeniem kosztów zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz kosztów prac prowadzonych z wykorzystaniem tego urządzenia.

Propozycja wysokości dotacji na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB) w 2010 r. dla jednostek naukowych została zaopiniowana przez obie komisje Rady Nauki. Wykaz dotyczy utrzymania 41 specjal­nych urządzeń na łączną kwotę 26 676 000 zł.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB) na 2010 rok]

Załącznik do komunikatu nr 6 Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26 lutego 2010 r. (poz. 37)

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB) na 2010 rok

Lp.

Nazwa jednostki naukowej

Nazwa specjalnego urządzenia badawczego

Kwota dotacji w zł

1

2

3

4

1

Centrum Badań Kosmicznych PAN

Obserwatorium Astrogeodynamiczne CBK PAN w Borowcu i Laboratorium Geodynamiczne w Książu

375 000

2

Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna – Zakład Badawczo-Rozwojowy

Basen badań modelowych Ośrodka Hydromechaniki Okrętu ZBR CTO S.A.

1 000 000

3

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Prowadzenie kolekcji kultur drobnoustrojów przemysłowych jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

226 000

4

Instytut Dendrologii PAN

Kolekcje dendrologiczne w Arboretum Kórnickim

242 000

5

Instytut Energii Atomowej

Laboratorium Badań Materiałów Aktywnych (Komory Gorące) w Laboratorium Badań Materiałowych

800 000

6

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Kolekcja zwierząt o unikalnych właściwościach genetycznych

173 000

7

Instytut Geodezji i Kartografii

Obserwatorium Geodezyjno Geofizyczne IGiK w Borowej Górze

315 000

8

Instytut Geofizyki PAN

Polska Stacja Polarna Hornsund na Spitsbergenie

2 166 000

9

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zmodyfikowanych Genetycznie – Zwierzętarnia IMDIK PAN

772 000

10

Instytut Morski

Eksploatacja statku naukowo-badawczego IMOR i kutra hydrograficznego IMOROS

1 229 000

11

Instytut Oceanologii PAN

Statek naukowo-badawczy s/y „OCEANIA”

2 613 000

12

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Naukowa kolekcja zoologiczna

188 000

13

Instytut Technologii Elektronowej

Krajowe Centrum Mikro- i Nanotechnologii Krzemowej

1 100 000

14

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Laboratorium Kwantowych Nanostruktur Azotkowych

1 260 000

15

Morski Instytut Rybacki

Statek naukowo-badawczy „Baltica”

1 974 000

16

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Naukowa kolekcja zoologiczna

221 000

17

Narodowy Instytut Leków

Mikrobank 2

300 000

18

Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN

Utrzymanie kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego – CZRB PAN

1 300 000

19

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Laboratorium do badań modelowych urządzeń demagnetyzacyjnych okrętów oraz badań wibroakustycznych

480 000

20

Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Koszty udziału Astrogeodezyjnego Obserwatorium Międzynarodowej Stacji IGS w Józefosławiu w europejskich i globalnych programach badawczych

290 000

 

1

2

3

4

21

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny

Arboretum w Rogowie

204 000

22

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Stacja Morska w Helu

168 000

23

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Statek R/V „OCEANOGRAF-2”

205 000

24

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

221 000

25

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

700 000

26

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Melekularnej i Optycznej – KL FAMO

Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO)

462 000

27

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Utrzymanie Toruńskiej Stacji VLBI. Radioteleskopy 32 m i 15 m

500 000

28

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej na Suhorze

117 000

29

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Kolekcje dendrologiczne w Arboretum Leśnym w Zielonce

194 000

30

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Utrzymanie Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych

158 000

31

Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego

Badania archeologiczne i prace rekonstrukcyjne oraz konserwatorskie prowadzone w pięciu krajach Bliskiego Wschodu

1 862 000

32

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

Utrzymanie bazy archeologicznej w Novae – Bułgaria

133 000

33

Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Warszawski Cyklotron Ciężkich Jonów

851 000

34

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

221 000

35

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Koszty utrzymania polskiego teleskopu fotometrycznego w Obserwatorium w Las Campanas, Chile

437 000

36

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais w Libii

110 000

37

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Bieżące koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego

221 000

38

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Herbarium i kolekcja zoologiczna Muzeum Przyrodniczego

100 000

39

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Utrzymanie kolekcji kopalnych

56 000

40

Zakład Badania Ssaków PAN

Naukowa kolekcja zoologiczna

102 000

41

Zakład Biologii Antarktyki PAN

Stacja badawcza im. Henryka Arctowskiego w Antarktyce

2 630 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-04
  • Data wejścia w życie: 2010-05-04
  • Data obowiązywania: 2010-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA