| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Kolorówce Osadzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej

Na podstawie art. 5 ust. 3d pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 21 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Kolorówce Osadzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej (Dz. Urz. Min. Rol. Nr 24, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Korolówce-Osadzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej”;

2) użyte w § 2 i 3 wyrazy „w Kolorówce Osadzie” zastępuje się wyrazami „w Korolówce-Osadzie”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »