| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie listy obszarów badawczych i listy badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2018 r.

Na podstawie § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz. 1470) ogłasza się listę:

1) obszarów badawczych, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rożnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia;

2) badań, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rożnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

Załącznik 1. [LISTA OBSZARÓW BADAWCZYCH, O KTÓREJ MOWA W § 8 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 29 LIPCA 2015 R. W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA RÓŻNYCH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ ROLNICTWA]

Załączniki do ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 września 2017 r. (poz. 73)

Załącznik nr 1

LISTA OBSZARÓW BADAWCZYCH, O KTÓREJ MOWA W § 8 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 29 LIPCA 2015 R. W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA RÓŻNYCH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ ROLNICTWA

1. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie optymalizacji produkcji nasiennej roślin warzywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczonego zakresu dozwolonych środków produkcji w uprawach ekologicznych;

2) określenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie przed agrofagami w ekologicznej uprawie ziół, roślin cebulowych, dyniowatych, karczocha, oberżyny, jarmużu, rukoli, marchwi, pietruszki, kalafiora, brokułu, kapusty lub buraka ćwikłowego;

3) optymalizacja doboru odmian w ekologicznej uprawie ziół, roślin cebulowych, dyniowatych, karczocha, oberżyny, jarmużu, rukoli, marchwi, pietruszki, kalafiora, brokułu, kapusty lub buraka ćwikłowego.

2. Sadownictwo metodami ekologicznymi:

1) określenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie przed agrofagami w ekologicznej uprawie jabłek, czereśni, brzoskwini, moreli, porzeczki czerwonej i czarnej, maliny, truskawki, agrestu lub aronii;

2) optymalizacja doboru odmian w ekologicznej uprawie jabłek, czereśni, brzoskwini, moreli, porzeczki czerwonej i czarnej, maliny, truskawki, agrestu lub aronii;

3) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej towarowej uprawy roślin sadowniczych, a występowaniem chorób i szkodników w tych uprawach.

3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi:

1) określenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie przed agrofagami w ekologicznej uprawie ziemniaka, buraka cukrowego, lnu, lnianki, rzepaku, roślin zbożowych lub roślin bobowatych;

2) badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, takich jak: len, lnianka, rzepak, rośliny bobowate lub zboża (w tym gatunki dawne np. płaskurka, samopsza i orkisz), zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach;

3) badania w zakresie optymalizacji produkcji nasiennej roślin rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczonego zakresu dozwolonych środków produkcji w uprawach ekologicznych.

4. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi - badania nad wpływem żywienia, dodatków ziołowych lub dodatków paszowych, na kształtowanie parametrów jakościowych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego w produkcji ekologicznej.

5. Ochrona zdrowia zwierząt - badania nad nowatorskimi metodami ograniczania występowania chorób i pasożytów zwierząt gospodarskich w warunkach chowu ekologicznego.

6. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi - badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami alternatywnymi dla niedozwolonych metod, środków lub substancji w przetwórstwie ekologicznym.

Załącznik 2. [LISTA BADAŃ, O KTÓREJ MOWA W § 8 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 29 LIPCA 2015 R. W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA RÓŻNYCH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ ROLNICTWA]

Załącznik nr 2

LISTA BADAŃ, O KTÓREJ MOWA W § 8 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 29 LIPCA 2015 R. W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA RÓŻNYCH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ ROLNICTWA

1. Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół:

1) badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;

2) określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach warzyw lub ziół oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w produkcji ekologicznej;

3) badania w zakresie możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ochronie warzyw i ziół w uprawie ekologicznej.

2. Sadownictwo metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;

2) badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych ochronie upraw sadowniczych w uprawie ekologicznej;

3) dobór odmian wiśni do ekologicznych sadów, z przeznaczeniem owoców do bezpośredniego spożycia oraz dla ekologicznego przetwórstwa.

3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;

2) określenie dobrych praktyk poprawy żyzności i aktywności biologicznej gleby w gospodarstwach ekologicznych;

3) opracowanie metod identyfikacji niedozwolonych praktyk w zarządzaniu żyznością i aktywnością gleby w różnych typach gospodarstwach ekologicznych;

4) określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej;

5) określenie naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin (np. ditiokarbaminiany), w produktach pochodzących z upraw ekologicznych;

6) określenie metod przechowywania produktów z upraw polowych - zapobieganie i zwalczanie szkodników magazynowych zbóż, takich jak roztocze, owady, gryzonie w magazynach gospodarstw ekologicznych;

7) badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawie ekologicznej;

8) optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego stosowanego w rolnictwie ekologicznym.

4. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie optymalizacji warunków odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań nowatorskich w tym chowie;

2) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej produkcji trzody chlewnej, bydła, owiec, królików, kóz, jeleniowatych z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb pokarmowych w warunkach produkcji ekologicznej, ocena praktyk i zabiegów wpływających na dobrostan zwierząt;

3) badania w zakresie optymalizacji warunków prowadzenia ekologicznej produkcji pasiecznej; opracowanie przewodnika dobrej praktyki w pszczelarstwie;

4) wpływ dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym środków ochrony roślin na wydajność pszczół ekologicznych;

5) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznego chowu karpia, z uwzględnieniem zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego oraz zapobiegania i zwalczania występowania chorób i pasożytów;

6) badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zapobiegania zanieczyszczenia pasz i mieszanek paszowych przez GMO. Określenie dobrych praktyk przeciwdziałania takim zanieczyszczeniom;

7) badania nad źródłem zanieczyszczenia pasz przez GMO z uwzględnieniem problematyki dróg zanieczyszczeń możliwych i niemożliwych do uniknięcia.

5. Ochrona zdrowia zwierząt - badania nad ograniczaniem występowania chorób i pasożytów pszczoły miodnej w warunkach produkcji ekologicznej.

6. Marketing, promocja oraz analiza rynku:

1) produkcja ekologiczna jako czynnik budowania przewag gospodarczych w skali lokalnej; rola i funkcjonowanie samorządów lokalnych oraz grup i organizacji produktów; przedstawienie propozycji modelowych rozwiązań oraz zebranie dobrych praktyk;

2) czynniki poprawy konkurencyjności producentów ekologicznych i opłacalności prowadzenia produkcji ekologicznej;

3) analiza wartości i struktury rynku produkcji ekologicznej w Polsce, określenie szans i barier dla rozwoju oraz trwałości ekonomicznej tego sektora;

4) analiza ekonomicznych uwarunkowań produkcji w wybranych typach gospodarstw ekologicznych.

7. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi:

1) badania nad optymalizacją i rozwojem innowacyjnych rozwiązań przetwórstwa ekologicznego w zakresie metod, sposobów i rozwiązań obniżania poziomu substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym lub GMO, mogących powstawać w czasie przetwarzania, obróbki, pakowania, lub przechowywania żywności i pasz;

2) badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;

3) opracowanie modelu analizy ryzyka, w formie przewodnika dla jednostek certyfikujących, wystąpienia nieprawidłowości lub naruszeń zgodności z wymaganiami rolnictwa ekologicznego, w przetwórstwie ekologicznym;

4) badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów, w tym wykorzystanie fermentowanego mleka różnych ras zwierząt w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów;

5) badania nad wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod obróbki fizycznej (np. ultradźwięki, światło) w ekologicznym przetwórstwie mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów;

6) innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców w produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów;

7) badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych produktów przetwórstwa owoców i warzyw ekologicznych z uwzględnieniem zachowania składników odżywczych otrzymywanych produktów;

8) optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »