Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 57

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie listy obszarów badawczych i listy badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.2)) ogłasza się listę:

1) obszarów badawczych, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia;

2) badań, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470, z 2019 r. poz. 901 i 1522, z 2020 r. poz. 2016, z 2021 r. poz. 1134 oraz z 2022 r. poz. 253, 957 i 1874.

Załącznik 1. [Lista obszarów badawczych, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa]

Załącznik do ogłoszenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 września 2022 r. (poz.57)

Załącznik nr 1

Lista obszarów badawczych, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

1. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie podnoszenia efektywności i wydajności w ekologicznej uprawie roślin warzywniczych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań zastępujących praktyki i środki produkcji niedozwolone w produkcji ekologicznej;

2) badania w zakresie doskonalenia metod zwalczania chwastów w ekologicznej uprawie roślin warzywniczych.

2. Sadownictwo metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie podnoszenia efektywności i wydajności w ekologicznej uprawie roślin sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań zastępujących praktyki i środki produkcji niedozwolone w produkcji ekologicznej;

2) badania w zakresie doskonalenia metod zwalczania chwastów w ekologicznej uprawie roślin sadowniczych.

3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do towarowej produkcji polowej, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych, szczególnie związanych z niedoborem wody. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach, ze szczególnym uwzględnieniem suszy;

2) badania w zakresie doskonalenia metod zwalczania chwastów w ekologicznej uprawie roślin rolniczych.

4. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi - badania w zakresie optymalizacji technologii procesów przetwórstwa produktów ekologicznych z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów.

Załącznik 2. [Lista badań, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa]

Załącznik nr 2

Lista badań, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

1. Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół:

1) badania w zakresie określania naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin, w produktach pochodzących z ekologicznych upraw warzywniczych i zielarskich, które mogą powodować fałszywie pozytywne wyniki badań laboratoryjnych na obecność substancji niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym;

2) badania w zakresie oceny substancji podstawowych stosowanych w ochronie ekologicznych upraw warzywniczych i ziół. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy, zgodnego z przepisami dotyczącymi środków ochrony roślin;

3) badania w zakresie usprawnienia ekologicznej produkcji materiału rozmnożeniowego ekologicznych upraw warzywniczych, polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji materiału rozmnożeniowego upraw warzywniczych w systemie rolnictwa ekologicznego;

4) badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion ekologicznych upraw warzywniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym;

5) badania w zakresie dostosowania ekologicznej uprawy upraw warzywniczych i zielarskich do warunków górskich i podgórskich oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia tych upraw w systemie rolnictwa ekologicznego na tych terenach.

2. Sadownictwo metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie określania naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin, w produktach pochodzących z ekologicznych upraw sadowniczych, które mogą powodować fałszywie pozytywne wyniki badań laboratoryjnych na obecność substancji niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym;

2) badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy, zgodnego z przepisami dotyczącymi środków ochrony roślin;

3) badania w celu usprawnienia ekologicznej produkcji sadowniczego materiału rozmnożeniowego w systemie rolnictwa ekologicznego, polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji materiału rozmnożeniowego upraw sadowniczych w systemie rolnictwa ekologicznego;

4) badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion ekologicznych upraw sadowniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym;

5) badania w zakresie dostosowania ekologicznej uprawy upraw sadowniczych do warunków górskich i podgórskich oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia tych upraw w systemie rolnictwa ekologicznego na tych terenach;

6) badania w zakresie identyfikacji metod ochrony, dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym, przed chorobami grzybowymi w uprawie roślin jagodowych oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w tym zakresie.

3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie określania naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin, w produktach pochodzących z upraw ekologicznych, które mogą powodować fałszywie pozytywne wyniki badań laboratoryjnych na obecność substancji niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym;

2) badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin rolniczych w uprawie ekologicznej. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy, zgodnego z przepisami dotyczącymi środków ochrony roślin;

3) badania w zakresie produkcji ekologicznego materiału siewnego roślin rolniczych. Określenie dobrych praktyk produkcyjnych, z uwzględnieniem warunków glebowych i klimatycznych oraz odporności i tolerancji na choroby – wytyczne dla prowadzenia ekologicznych plantacji nasiennych roślin rolniczych pod kątem produkcji materiału siewnego;

4) badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym;

5) badania w zakresie ekologicznej uprawy jadalnych grzybów leśnych;

6) badania w zakresie doskonalenia agrotechniki roślin oleistych uprawianych w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem metod ochrony roślin;

7) badania w zakresie opracowania wydajnej technologii produkcji kompostu do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

4. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej produkcji pstrąga, z uwzględnieniem zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego oraz zapobiegania i zwalczania występowania chorób i pasożytów;

2) badania w zakresie planowania upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz, z uwzględnieniem wykorzystania odpadów z przetwórstwa ekologicznego, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk;

3) badania w zakresie opracowania efektywnych metod produkcji wysokobiałkowych ekologicznych komponentów pasz dla trzody chlewnej i drobiu.

5. Marketing, promocja oraz analiza rynku:

1) badania w zakresie opracowania modelu ryzyka, w formie przewodnika dla systemu nadzoru, czy w uprawach roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych stosowane były środki niedozwolone w rolnictwie ekologicznym;

2) badania w zakresie analizy wartości rynku produktów ekologicznych w Polsce z podziałem na wartość poszczególnych sektorów produkcji oraz wskazanie produktów o najwyższym potencjale rozwoju.

6. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi - badania w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych metod obróbki fizycznej (w szczególności: ultradźwięki, światło) w ekologicznym przetwórstwie mięsa i podrobów w celu oceny wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe