REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 13

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 6) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Artur Ławniczak - członek niezależny;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-25
  • Data wejścia w życie: 2024-03-25
  • Data obowiązywania: 2024-03-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA