REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 16

ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Kapitułę do Spraw Profesorów Oświaty, zwaną dalej „Kapitułą”, w składzie:

1) Krystyna Bentkowska;

2) Alicja Bialic;

3) Krystyna Drążkiewicz;

4) Anna Gawin;

5) Jerzy Kiszkiel;

6) Marek Kręglewski;

7) Stefan Józef Pastuszka;

8) Włodzimierz Paszyński;

9) Mirosława Mazurczak;

10) Renata Rosowska;

11) Jacek Stańdo;

12) Jacek Świerkocki;

13) Sławomir Wilk;

14) Jerzy Wiśniewski;

15) Edmund Wittbrodt;

16) Sławomir Żurek.

§ 2

1. Członków Kapituły, o których mowa w § 1 pkt 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, powołuje się na sześcioletnią kadencję.

2. Członków Kapituły, o których mowa w § 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, powołuje się na czteroletnią kadencję.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA