REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 13

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze z siedzibą w Brussum

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze z siedzibą w Brunssum (Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 38) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Punkt nosi imię gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego.”.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-11
  • Data wejścia w życie: 2014-06-17
  • Data obowiązywania: 2014-06-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA