REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 25

ZARZĄDZENIE NR 33
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 12 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 93 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. MEN poz. 33) w § 1 w pkt 2:

1) uchyla się lit. e i f;

2) w lit. p kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. r-t w brzmieniu:

"r) Pan Robert Kwiatkowski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

s) Pan Andrzej Lech, Konfederacja Lewiatan,

t) Pan Mateusz Gilewski, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.".

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Anna Zalewska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-07
  • Data wejścia w życie: 2018-09-12
  • Data obowiązywania: 2018-09-12
  • Dokument traci ważność: 2020-08-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA