REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 12 poz. 137

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40 oraz z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, stanowiącym załącznik Nr 1:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Szpitala - Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy komendanta;

2) głównego księgowego;

3) młodszego oficera - asystenta Komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych.”;

2) w statucie 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Lublinie, stanowiącym załącznik Nr 2:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Szpitala - Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy komendanta;

2) głównego księgowego;

3) młodszego oficera - asystenta Komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych.”;

3) w statucie 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku Oliwie, stanowiącym załącznik Nr 4 :

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Szpitala - Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy komendanta;

2) głównego księgowego;

3) młodszego oficera - asystenta Komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych.”;

4) w statucie 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Ełku, stanowiącym załącznik Nr 9:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Szpitala - Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy komendanta;

2) głównego księgowego;

3) młodszego oficera - asystenta Komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych.”.

§ 2. W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, stanowiącym załącznik Nr 1:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”

b) w § 9 ust 1. otrzymuje brzmienie: „1. Komendant Szpitala - Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy komendanta;

2) głównego księgowego;

3) młodszego oficera - asystenta Komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych.”;

2) w statucie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik Nr 2:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Szpitala - Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy komendanta;

2) głównego księgowego;

3) młodszego oficera - asystenta Komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych;

5) ciał doradczych (Rady Naukowej, zespołów, komitetów, komisji).”;

3) w statucie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie, stanowiącym załącznik Nr 3:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Szpitala - Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy komendanta;

2) głównego księgowego;

3) młodszego oficera - asystenta Komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych.”,

c) w § 10 w ust. 1:

- po pkt 20a dodaje się pkt 20b i 20c w brzmieniu:

20b) oddział pediatrii;

20c) oddział onkologii i hematologii dziecięcej;”,

- w pkt 25 w ppkt 2 dodaje się litery pp, qq, rr, ss w brzmieniu:

pp) hematologiczna dla dzieci,

qq) onkologiczna dla dzieci,

rr) nefrologiczna dla dzieci,

ss) pediatryczna.”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA