REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 22 poz. 205

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia SG WP

ZARZĄDZENIE Nr 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr91,poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarządza się co następuje:

§ 1.
Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadaje się niżej wymienionym szpitalom wojskowym:

1) 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką we Wrocławiu - w brzmieniu, jak w załączniku Nr 1;*

2) 10 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką w Bydgoszczy - w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2;*

3) 109 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Szczecinie - w brzmieniu, jak w załączniku Nr 3.*

§ 2.
Tracą moc zarządzenia Ministra Obrony Narodowej:

1) Nr 46/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 100 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 21);

2) Nr 47/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 101 i 1999 r. poz. 101 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 20);

3) Nr 50/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 104 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 19).

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

 

* Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-22
  • Data wejścia w życie: 2006-01-06
  • Data obowiązywania: 2011-04-23
  • Dokument traci ważność: 2012-03-02
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA