REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 9 poz. 108

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 150/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw analizy obowiązujących przepisów dotyczących wyższego szkolnictwa wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie §1 pkt 14 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. Powołuje się zespół do spraw analizy przepisów dotyczących wyższego szkolnictwa wojskowego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zadaniem Zespołu jest:

1) dokonanie analizy obowiązujących aktów prawnych regulujących kwestie dotyczące funkcjonowania uczelni wojskowych;

2) opracowanie propozycji nowelizacji niezbędnych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania uczelni wojskowych;

3) przedstawienie do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej tez merytorycznych koniecznych zmian wraz z uzasadnieniem.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

2) sekretarz – przedstawiciel Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) członkowie – przedstawiciele:

a) Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej,

b) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

c) Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1,

d) Szefa Zarządu Szkolenia – P7,

e) Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej,

f) Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej,

g) Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej,

h) Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,

i) Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

4. Przewodniczący Zespołu:

1) określi harmonogram pracy Zespołu;

2) organizuje i kieruje pracą Zespołu;

3) stosownie do potrzeb zaprasza ekspertów do udziału w pracach Zespołu.

5. Przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, do dnia 30 września 2009 r., zbiorczy materiał dotyczący realizacji zadań, o których mowa w pkt 2.

6. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji.

7. Osoby funkcyjne, wymienione w pkt 3 ppkt 3, wyznaczą w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie decyzji swoich przedstawicieli oraz zapewnią ich udział w pracach Zespołu.

8. Obsługę, organizacyjną i techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

9. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
  • Data wejścia w życie: 2009-06-12
  • Data obowiązywania: 2009-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA