REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 13 poz. 169

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 241/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

2. Zatwierdza się:

a) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji,

b) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu
Do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji
: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 241/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 lipca 2010 r. (poz. 169)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Skala 2:1

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

§ 1. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, zwanego dalej „Centrum Szkolenia”, nawiązuje do tradycji Żandarmerii II Rzeczpospolitej Polskiej i stanowi zewnętrzny wyróżnik żołnierzy Centrum Szkolenia. Celem jej ustanowienia jest kontynuacja tradycji oraz integrowanie środowiska kształcącego kadry Żandarmerii Wojskowej.

§ 2. Odznaka pamiątkowa, zaakceptowana na zebraniu żołnierzy zawodowych Centrum Szkolenia przedstawia:

– promienistą ośmioramienną gwiazdę na której umieszczono krzyż,

– w centrum krzyża umieszczony jest obowiązujący znak Żandarmerii Wojskowej o barwie oksydowanego srebra,

– gwiazda ma barwę oksydowanego srebra,

– ramiona krzyża wypełnione są emalią koloru szkarłatnego zgodnie z barwą otoku i beretów Żandarmerii Wojskowej,

– obrzeża krzyża są koloru żółtego.

§ 3. Odznaki są numerowane od numeru 001. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru.

§ 4. Prawo otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1. Komendantowi Centrum Szkolenia z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2. żołnierzom zawodowym Centrum Szkolenia po przesłużeniu w tej jednostce wojskowej w czasie pokoju co najmniej dwóch lat;

3. żołnierzom – bohaterom czasu pokoju za czyny wymagające męstwa i odwagi;

4. żołnierzom Centrum Szkolenia, którzy zginęli w czasie wykonywania obowiązków służbowych, pośmiertnie;

5. osobom fizycznym i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Centrum Szkolenia na wniosek kadry lub pracowników wojska.

§ 5. Odznakę pamiątkową nadaje Komendant Centrum Szkolenia po zaopiniowaniu wniosku o jej nadanie przez Komisję do Spraw Odznaki.

Nadanie odznaki ogłasza w rozkazie Komendant Centrum Szkolenia.

§ 6. Odznakę pamiątkową Centrum Szkolenia wręcza Komendant na uroczystych zbiórkach całego stanu osobowego:

– w dniu święta Żandarmerii,

– w dniu święta Edukacji Narodowej (dnia Nauczyciela).

Wraz z odznaką pamiątkową wręcza się legitymację potwierdzającą jej nadanie, oznaczoną numerem zgodnym z oznaczeniem odznaki.

§ 7. Nadanie odznaki pamiątkowej ma charakter honorowy i nie wiąże się z żadnymi przywilejami w służbie dla jej posiadacza.

§ 8. Koszty wykonania odznak nie mogą obciążać budżetu resortu obrony narodowej.

§ 9. Odznaki nie można nadawać karanym dyscyplinarnie, do czasu skreślenia kary.

§ 10. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winny umyślnej lub z niskich pobudek.

§ 11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Komendant Centrum Szkolenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej.

§ 12. Komisję do Spraw Odznaki Pamiątkowej powołuje Komendant Centrum Szkolenia. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich korpusów osobowych. Spośród członków Komisji wybiera się przewodniczącego i sekretarza. Kadencja Komisji trwa dwa lata.

Ewidencją nadanych odznak pamiątkowych prowadzi Szef Sekcji Personalnej Centrum Szkolenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-27
  • Data wejścia w życie: 2010-08-11
  • Data obowiązywania: 2010-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA