REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 31

DECYZJA NR 49
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4a ust. 2 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 75, poz. 843, z późn. zm.1)), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 1, z późn. zm.2)), załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 534, z 2006 r. Nr 198, poz. 1455 oraz z 2008 r. Nr 178, poz. 1096.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGPSP z 2002 r. Nr 2, poz. 9, z 2005 r. Nr 1, poz. 5, z 2007 r. Nr 2, poz. 39, z 2008 r. Nr 1, poz. 14, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 14.

Załącznik 1. [SKŁAD OSOBOWY I KADENCJA RADY NAUKOWO-TECHNICZNEJ]

Załącznik do decyzji nr 49 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 30 grudnia 2009 r. (poz. 31)

SKŁAD OSOBOWY I KADENCJA RADY NAUKOWO-TECHNICZNEJ

§ 1.

W skład osobowy Rady Naukowo-Technicznej wchodzą:

1. Przewodniczący Rady

nadbryg. mgr inż.
Marek Kowalski
Zastępca Komendanta Głównego PSP

 

 

2. Wiceprzewodniczący Rady

st. bryg. mgr inż.
Piotr Kwiatkowski
Zastępca Komendanta Głównego PSP

 

 

 

nadbryg. mgr inż.
Ryszard Dąbrowa
Rektor – Komendant
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

 

3. Sekretarz Rady

bryg. dr inż.
Paweł Janik
Dyrektor Biura
Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP

 

 

4. Członkowie Rady

bryg. dr inż.
Grzegorz Stankiewicz
Komendant Szkoły Aspirantów PSP
w Poznaniu

 

 

 

st. bryg. mgr inż.
Marek Chmiel
Komendant Centralnej Szkoły PSP
w Częstochowie

 

 

 

bryg. mgr inż.
Bogusław Kogut
Komendant Szkoły Aspirantów PSP
w Krakowie

 

 

mł. bryg. dr inż.
Dariusz Wróblewski
Dyrektor Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
w Józefowie

 

 

 

st. bryg. mgr inż.
Tomasz Leszczyński
Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki PSP
w Toruniu

 

 

 

st. bryg. mgr inż.
Andrzej Witkowski
Łódzki Komendant Wojewódzki PSP
w Łodzi

 

 

 

st. bryg. mgr inż.
Gustaw Mikołajczyk
Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
w Warszawie

 

 

 

mł. bryg. mgr inż.
Jan Gradkowski
Podlaski Komendant Wojewódzki PSP
w Białymstoku

 

 

 

st. bryg. mgr inż.
Andrzej Mróz
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
w Krakowie

 

 

 

st. bryg. mgr inż.
Henryk Cegiełka
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP
w Szczecinie

 

 

 

bryg. mgr inż.
Mariusz Wejdelek
Komendant Miejski PSP
Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

 

st. bryg. mgr inż.
Mariusz Jankiewicz
Dyrektor Biura Logistyki
KG PSP

 

 

 

bryg. mgr inż.
Krzysztof Biskup
Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej
KG PSP

 

 

 

st. bryg. mgr inż.
Dariusz Marczyński
Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności KG PSP

 

 

 

bryg. mgr inż.
Waldemar Maliński
Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej KG PSP

 

 

 

bryg. mgr inż.
Tomasz Zając
Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP

 

 

 

mł. bryg. mgr inż.
Jacek Borowski
Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP

 

§ 2.

Kadencja Rady w składzie wymienionym w § 1 wygasa w dniu 31 grudnia 2010 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA