REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 32

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Ustala się wykaz obowiązujących zarządzeń, decyzji, rozkazów, regulaminów i instrukcji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, stanowiący załącznik do obwieszczenia, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

 

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz

 

Załącznik 1.

Załącznik do obwieszczenia Komendanta Głównego PSP
z dnia 31 grudnia 2009 r. (poz. 32)

Lp.

Rodzaj, numer aktu,
przez kogo wydany, data aktu

Tytuł aktu

Miejsce publikacji

1

2

3

4

1

zarządzenie Nr 2 KG PSP
10.02.1993 r.

w sprawie utworzenia Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i nadania mu statutu

Dz. Urz. KG PSP Nr 1–2, poz. 2, z 1995 r. Nr 3–4, poz. 3, oraz z 2001 r. Nr 2, poz. 1

2

decyzja KG PSP
11.10.1993 r.

w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego

nieogłoszona

3

rozkaz Nr 11 KG PSP
30.12.1998 r.

w sprawie wprowadzenia „Akcji Kurier”

nieogłoszony

4

zarządzenie Nr 2 KG PSP
31.05.1999 r.

w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Dz. Urz. KG PSP Nr 1–2, poz. 2

5

rozkaz Nr 5 KG PSP
2.06.2000 r.

w sprawie utworzenia specjalnych zapasów żywności

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 4

6

decyzja Nr 1 KG PSP
2.01.2001 r.

w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 1, z 2002 r. Nr 2, poz. 9, z 2005 r. Nr 1, poz. 5, z 2007 r. Nr 2, poz. 39, z 2008 r. Nr 1, poz. 14 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 14 i Nr 3, poz. 31

7

decyzja Nr 46 KG PSP 18.04.2001 r.

w sprawie powołania i określenia zakresu działania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Komendzie Głównej PSP

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 5 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 2

8

rozkaz Nr 12 KG PSP
12.11.2001 r.

w sprawie wprowadzenia komputerowych systemów przetwarzania informacji dotyczących sił i środków oraz danych teleadresowych w jednostkach organizacyjnych PSP

nieogłoszony

9

rozkaz Nr 14/2002 KG PSP
26.07.2002 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji KG PSP w sprawie jednolitego oznakowania osób funkcyjnych, pojazdów, kontenerów, przyczep, sprzętu ratowniczego i ewakuacyjno-logistycznego

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 10

 

1

2

3

4

10

rozkaz Nr 1 KG PSP
15.01.2003 r.

w sprawie utworzenia magazynu centralnego Komendanta Głównego PSP

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 4

11

decyzja Nr 9 KG PSP
28.07.2004 r.

w sprawie wyznaczania stanowisk kontrolerskich w Komendzie Głównej PSP

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 4

12

decyzja Nr 4 KG PSP
2.03.2005 r.

w sprawie instrukcji podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 1

13

rozkaz Nr 8 KG PSP
15.09.2005 r.

w sprawie dyslokacji i dysponowania zestawami geofonów w jednostkach organizacyjnych PSP

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 12

14

zarządzenie Nr 5 KG PSP
21.06.2006 r.

w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 4 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 9

15

zarządzenie Nr 6 KG PSP
21.06.2006 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 5 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 26

16

decyzja Nr 29 KG PSP
21.12.2006 r.

w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa bezpośrednio podległych Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej – Zastępcy Szefa Obrony Cywilnej Kraju

nieogłoszona

17

zarządzenie Nr 9 KG PSP
21.12.2006 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 8, z 2007 r. Nr 2, poz. 32 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 22

18

zarządzenie Nr 1 KG PSP
9.01.2007 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 1 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 24

19

zarządzenie Nr 3 KG PSP
9.01.2007 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Dz. Urz. KG PSP r. Nr 1, poz. 3, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3

20

decyzja Nr 2 KG PSP
12.01.2007 r.

w sprawie stosowania oprogramowania komputerowego do zarządzania obiegiem dokumentów, korespondencji i spraw w KG PSP

nieogłoszona

21

decyzja Nr 6 KG PSP
26.01.2007 r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 17

22

zarządzenie Nr 10 KG PSP
6.02.2007 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 9 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 20

 

1

2

3

4

23

zarządzenie Nr 12 KG PSP
20.02.2007 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 11, Nr 2, poz. 27, z 2008 r. Nr 1, poz. 3, Nr 2, poz. 30 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 19

24

zarządzenie Nr 14 KG PSP
20.02.2007 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 13 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 26

25

decyzja Nr 18 KG PSP
16.03.2007 r.
decyzja Nr 38 KG PSP
25.06.2007 r.

w sprawie powołania Zespołu do Opracowania Strategii Rozwoju Państwowej Straży Pożarnej na lata 2007–2015

nieogłoszone

26

decyzja Nr 105 KG PSP
16.04.2008 r.

w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w Komendzie Głównej PSP

nieogłoszona

27

decyzja Nr 1 KG PSP
12.01.2009 r.

w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 11

28

rozkaz Nr 10 KG PSP
18.09.2007 r.

w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 52

29

decyzja Nr 54 KG PSP 28.09.2007 r.

w sprawie powołania komisji do spraw ratownictwa wysokościowego

nieogłoszona

30

zarządzenie Nr 9 KG PSP
5.02.2007 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej, użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. Nr 2, poz. 17

31

rozkaz Nr 12 KG PSP
4.12.2007 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zasobu informacyjnego Bazy Danych Ogólnogeograficznych dla jednostek organizacyjnych PSP

Dz. Urz. Nr 2, poz. 53

32

decyzja Nr 67 KG PSP
10.12.2007 r.

w sprawie powołania w Komendzie Głównej PSP Zespołu do spraw monitorowania zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków, d. pomoru drobiu oraz pandemii grypy

Dz. Urz. Nr 2, poz. 44

33

decyzja Nr 75 KG PSP
20.12.2007 r.

w sprawie zasad organizacji służbowych wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez Komendanta Głównego PSP oraz przyjmowania przez Komendanta Głównego PSP delegacji zagranicznych

Dz. Urz. Nr 2, poz. 51

 

1

2

3

4

34

decyzja Nr 75 KG PSP
20.12.2007 r.

w sprawie zasad organizacji służbowych wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez Komendanta Głównego PSP oraz przyjmowania przez Komendanta Głównego PSP delegacji zagranicznych

Dz. Urz. Nr 2, poz. 51

35

zatwierdzona przez KG PSP
23.07.1993 r.

Instrukcja w sprawie jednolitych zasad działania krajowych specjalistów do spraw ratownictwa

nieogłoszona

36

decyzja Nr 103 KG PSP
31.03.2008 r.

w sprawie utworzenia systemu stałego dyżuru w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 16

37

zarządzenie Nr 8 KG PSP
10.04.2008

w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8

38

decyzja Nr 111 KG PSP
20.05.2008 r.

w sprawie utworzenia systemu stałego dyżuru w stanie gotowości obronnej w szkołach Państwowej Straży Pożarnej podległych Komendantowi Głównemu PSP

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 18

39

decyzja Nr 113 KG PSP
3.06.2008 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. Nr 1, poz. 19

40

decyzja Nr 120 KG PSP
3.07.2008 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw analizowania i oceny pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów budowlanych obiektów sportowych związanych z organizacją EURO 2012

nieogłoszona

41

zarządzenie Nr 9 KG PSP
15.07.2008 r.

w sprawie przygotowań obronnych kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 23

42

decyzja Nr 127 KG PSP
25.08.2008 r.

w sprawie zasad pobierania i gromadzenia środków publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 37

43

zarządzenie Nr 18 KG PSP
19.12.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 32 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 10

44

decyzja Nr 152 KG PSP
30.12.2008 r.

w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 40

 

1

2

3

4

45

zarządzenie Nr 20 KG PSP
30.12.2008 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. Nr 2, poz. 34 i Nr 3, poz. 29

46

zarządzenie Nr 21 KG PSP
31.12.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 35

47

decyzja Nr 9 KG PSP
18.03.2009 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Regulaminu komisji przetargowej”

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 12

48

decyzja Nr 11 KG PSP
26.03.2009 r.

w sprawie powołania członków Komisji do Spraw Rzeczoznawców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

nieogłoszona

49

decyzja Nr 13 KG PSP
7.04.2009 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika i Zastępcy Pełnomocnika ds. realizacji Projektu „Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

nieogłoszona

50

zarządzenie Nr 6 KG PSP
8.04.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 6 i Nr 3, poz. 25

51

decyzja Nr 16 KG PSP
15.04.2009 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego, monitorującego realizację podpisanego „Planu wspólnych działań polskich i ukraińskich służb pożarniczo-ratowniczych dotyczącego wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw na lata 2009–2010”

nieogłoszona

52

decyzja Nr 17 KG PSP
22.04.2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. Nr 1, poz. 13

53

zarządzenie Nr 7 KG PSP
28.04.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 9

 

1

2

3

4

54

decyzja Nr 19 KG PSP
30.04.2009 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych (dowodów księgowych) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej”

Dz. Urz. Nr 1, poz. 15

55

decyzja Nr 22 KG PSP
25.05.2009 r.

w sprawie powołania zespołu
do spraw ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego

nieogłoszona

56

decyzja Nr 23 KG PSP
3.06.2009 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw szkód w majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

nieogłoszona

57

zarządzenie Nr 9 KG PSP
9.06.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 9

58

rozkaz Nr 4 KG PSP
9.06.2009 r.

w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej

Dz. Urz. KG PSP Nr 1 poz. 16

59

decyzja Nr 26 KG PSP
16.06.2009 r.

w sprawie powołania zespołu realizującego Projekt „Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

nieogłoszona

60

zarządzenie Nr 11 KG PSP
3.07.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Dz. Urz. KG PSP Nr 3, poz. 18

61

zarządzenie Nr 14 KG PSP
19.08.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Dz. Urz. KG PSP Nr 3, poz. 21

62

decyzja Nr 38 KG PSP
14.09.2009 r.

w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2009 r.

nieogłoszona

63

decyzja Nr 42 KG PSP
28.09.2009 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej”

nieogłoszona

64

zarządzenie Nr 16 KG PSP
7.10.2009 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Dz. Urz. KG PSP Nr 3, poz. 23

65

decyzja Nr 44 KG PSP
12.11.2009 r.

w sprawie powołania zespołu przygotowującego i realizującego Projekt „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

nieogłoszona

 

1

2

3

4

66

decyzja Nr 45 KG PSP
16.11.2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego w Państwowej Straży Pożarnej i Obronie Cywilnej

nieogłoszona

67

decyzja Nr 46 KG PSP
24.11.2009 r.

w sprawie wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do składu grupy USAR Poland przygotowującej do udziału w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych i ćwiczeniach poza granicami państwa oraz wyznaczenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej do udziału w działaniach transgranicznych prowadzonych wspólnie z pododdziałami Centralnego Odwodu Operacyjnego

nieogłoszona

68

zarządzenie Nr 20 KG PSP
26.11.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Dz. Urz. KG PSP Nr 3, poz. 27

69

zarządzenie Nr 20 KG PSP
26.11.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Dz. Urz. KG PSP Nr 3, poz. 28

70

decyzja Nr 48 KG PSP
30.12.2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności, wynikających z objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku

nieogłoszona

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2009-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA