| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 15
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej materiałów zawierających informacje niejawne

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadza się przegląd wytworzonych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „Komendą Główną”, materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Przeglądowi, o którym mowa w ust. 1, podlegają materiały niejawne wytworzone przed dniem 2 stycznia 2011 r., przechowywane w Kancelarii Tajnej lub u referentów spraw.

§ 2.

1. Kierownik Kancelarii Tajnej opracuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Komendantem Głównym”, wykaz materiałów niejawnych wytworzonych w Komendzie Głównej przed dniem 2 stycznia 2011 r. z uwzględnieniem ich merytorycznej przynależności do określonej komórki organizacyjnej.

2. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1.

3. Kierownik Kancelarii Tajnej przekaże niezwłocznie kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej, zwanym dalej „kierownikami”, wyciągi z zatwierdzonego przez Komendanta Głównego wykazu, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem merytorycznej właściwości komórek organizacyjnych.

§ 3.

1. Na podstawie wykazu, o którym mowa w § 2 ust. 1, kierownicy:

1) dokonają przeglądu, o którym mowa w § 1 ust. 1, materiałów niejawnych przynależnych merytorycznie kierowanej przez siebie komórce organizacyjnej;

2) opracują spis materiałów niejawnych:

a) spełniających ustawowe przesłanki ochrony, którym należy zachować lub zmienić klauzule tajności,

b) nie spełniających ustawowych przesłanek ochrony, którym należy znieść klauzule tajności;

2. Spis materiałów niejawnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kierownicy przekażą pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej, zwanemu dalej „pełnomocnikiem ochrony”, do dnia:

1) 15 czerwca 2011 r. – dla materiałów niejawnych, których okres ochrony upływa przed dniem 1 stycznia 2012 roku;

2) 15 grudnia 2011 r. dla pozostałych materiałów niejawnych.

3. Wzór spisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2.

§ 4.

1. Pełnomocnik ochrony:

1) na podstawie spisu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, opracuje zbiorcze wykazy materiałów niejawnych wytworzonych w Komendzie Głównej, którym należy zmienić lub znieść klauzulę tajności;

2) przedłoży Komendantowi Głównemu zbiorcze wykazy, o których mowa w pkt 1, w celu zniesienia lub zmiany klauzuli tajności, do dnia:

a) 30 czerwca 2011 r. – dla materiałów niejawnych, których okres ochrony upływa przez dniem 1 stycznia 2012 roku,

b) 31 grudnia 2011 r. dla pozostałych materiałów niejawnych.

2. Wzór zbiorczych wykazów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 3.

§ 5.

Pełnomocnik ochrony sprawuje nadzór nad:

1) właściwym przeprowadzeniem przeglądu;

2) dokonaniem stosownych zapisów w urządzeniach ewidencyjnych;

3) powiadomieniem wszystkich adresatów dokumentów niejawnych o dokonanych zmianach.

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

 


Załącznik 1. [Wykaz materiałów niejawnych wytworzonych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej]

Załączniki do decyzji Nr 15 z dnia 25 marca 2011 r.
(poz. 5)

Załącznik nr 1

Wykaz materiałów niejawnych wytworzonych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

infoRgrafika

Załącznik 2. [Spis materiałów niejawnych przynależnych merytorycznie]

Załącznik nr 2

Spis materiałów niejawnych przynależnych merytorycznie

infoRgrafika

Załącznik 3. [Zbiorczy wykaz materiałów niejawnych wytworzonych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej]

Załącznik nr 3

Zbiorczy wykaz materiałów niejawnych wytworzonych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »