REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 7

DECYZJA NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie określenia sposobu postępowania z projektami z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, przygotowywanymi i realizowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2013 r. poz. 1340 i 1351), postanawiam, co następuje:

Mając na względzie kwestię optymalnego przygotowania, wykonania i wykorzystania realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej, „NCBiR”, projektów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.), dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, ustalam następujące zasady i procedury postępowania dotyczące wyłaniania i realizacji tych projektów.

§ 1.

1. Propozycje tematów projektów badawczych do zgłoszenia w konkursach organizowanych przez NCBiR przygotowują i zgłaszają do Sekretarza Rady Naukowo – Technicznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej według wzoru stanowiącego załącznik do decyzji.

2. Przygotowane propozycje tematów projektów badawczych muszą spełniać wymagania:

1) art. 28 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.);

2) art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.);

3) § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 91);

4) określone w uchwale nr 164/11 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Badań.

§ 2.

1. Propozycje zgłoszonych tematów projektów badawczych Sekretarz Rady Naukowo – Technicznej przedstawia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, który przekazuje je właściwym komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do zaopiniowania.

2. Zgłaszający temat projektu badawczego przy udziale przedstawicieli właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej referuje go na posiedzeniu Rady Naukowo – Technicznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przedstawiając:

1) cel główny;

2) cele szczegółowe;

3) zakres projektu;

4) innowacyjność projektu;

5) możliwość zastosowania wyników w praktyce.

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowo – Technicznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej tematy projektów badawczych kierowane są do NCBiR za pośrednictwem Rady Naukowo – Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

§ 3.

Propozycje tematów projektów badawczych na konkurs z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności zgłoszone przez inne podmioty niż jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej bezpośrednio do NCBiR oceniane są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod kątem ich przydatności dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności na wniosek NCBiR. Stosuje się tryb postępowania określony w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 i 2.

§ 4.

Dla wyłonionych w drodze konkursu projektów tematów badawczych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zapewnia merytoryczny nadzór nad ich realizacją poprzez:

1) przejęcie przez właściwe merytorycznie biuro Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nadzoru nad realizowanym projektem badawczym;

2) wskazanie swojego przedstawiciela do Komitetu Sterującego w danym projekcie;

3) wyznaczenie innych ekspertów stosownie do potrzeb NCBiR;

4) współpracę z NCBiR w trakcie realizacji projektu.

§ 5.

Osobom realizującym zadania, o którym mowa w decyzji, może być przyznany dodatek służbowy lub motywacyjny.

§ 6.

Po zrealizowaniu tematu projektu badawczego projekt prezentowany jest na posiedzeniu Rady Naukowo - Technicznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, która przedstawia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej opinię co do dalszego wykorzystania efektów projektu.

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

Załącznik 1. [Załącznik]

Załącznik do Decyzji Nr 9
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 6 lutego 2014 r.

Załącznik

 

Temat

 

Priorytetowy obszar badawczy

 

Cel główny

 

Cele szczegółowe

 

Przewidywany czas realizacji

 

Oczekiwany poziom gotowości technologicznej

 

Docelowy główny użytkownik końcowy

 

Opis projektu

Ogólny:

Oczekiwane efekty:

Podmiot zgłaszający propozycję projektu (osoba do kontaktu)

 

Uwagi

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-06
  • Data wejścia w życie: 2014-02-06
  • Data obowiązywania: 2014-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA